Investor

Investorinformasjon

Gjensidige skal ha en åpen dialog med alle interessenter. Vi følger Oslo Børs' IR-anbefaling av 10. juni 2014. Den 21. mai 2015 ble Gjensidige innvilget dispensasjon fra Oslo Børs, fra kravet om å publisere informasjon på norsk i henhold til Verdipapirhandelloven §5-13.