Finansiell kalender

Alle fremtidige datoer er med forbehold om endring

2017

 

12. januar 2017
Stilleperiode starter

9. februar 2017
Q4 2016-resultat publiseres kl 07:00

Roadshows og konferanser etter publisering av Q4 2016 resultater

9. mars 2017
Årsrapport publiseres

6. april 2017
Generalforsamling

7. april 2017
Stilleperiode starter

4. mai 2017
Q1 2017-resultat publiseres kl 07:00

16. juni 2017
Stilleperiode starter

14. juli 2017
Q2 2017-resultat publiseres kl 07:00

28. september 2017
Stilleperiode starter

26. oktober 2017
Q3 2017-resultat publiseres kl 07:00

 

Alle aksjeeiere har rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å fremme saker til behandling må sende dette til:
Gjensidige Forsikring ASA, v/ Eierstyring
Postboks 700
0106 Oslo
innen 9. mars 2017