Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Forhåndsregler før generalforsamling 26. mars

Vi viser til innkalling av 3. mars 2020 hvor det skal avholdes generalforsamling i Gjensidige Forsikring i selskapets hovedkontor i Schweigaardsgate 21 i Oslo.

Per 12. mars er det innført forbud mot å avholde arrangementer med mer enn 50 deltakere i Oslo. Arrangementer som samler mange mennesker kan medføre høy risiko for smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra. Gjensidige har satt i gang en rekke preventive tiltak for å hindre at smitten sprer seg på våre kontorer og ser det som en del av sitt samfunnsansvar å bidra til å redusere smittefaren. Disse reglene gjelder for ansatte, konsulenter, vikarer og aksjeeiere.

Som følge av denne situasjonen ber vi om at våre aksjeeiere tar forhåndsregler og følger Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets anmodninger. Vi henstiller derfor alle aksjeeiere om å ikke stille personlig på generalforsamling, men heller - som et viktig forebyggende tiltak - følge denne fra vår hjemmeside som webcast:

https://events.webcast.no/gjensidige/generalforsamling/9gNOzMul98cUTyjXm1Lr .

Minner i den anledning om at det er viktig å forhåndsstemme.

Vi har åpnet opp for at det kan stilles spørsmål i forkant av møtet på epost: generalforsamling@gjensidige.no. Spørsmål som rettes i forkant av møtet vil bli besvart under generalforsamlingen.

 Dersom det likevel er personer som absolutt ønsker å delta, må de overholde de til enhver tid gjeldende forhåndsregler for å begrense eventuell smittespredning. Det vil bli delt ut et skjema ved ankomst som aksjeeier må besvare. Av hensyn til andres sikkerhet tillater selskapet seg å nekte personer som har vært utenlands og som skulle vært i karantene adgang til lokalene.

Vi ber om forståelse for situasjonen og håper aksjeeierne innretter seg som anmodet.