Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Fusjon med de heleide danske datterselskaper Nykredit Forsikring A/S og Mølholm Forsikring A/S

Den 14. februar 2019 vedtok styrene i Gjensidige Forsikring ASA og de to danske datterselskapene Nykredit Forsikring A/S og Mølholm Forsikring A/S å fusjonere etter de forenklede regler om mor-datterfusjon over landegrensene.

 

Mer om fusjonene

Fusjonene skal håndteres som to separate fusjoner som ikke er betinget av hverandre. Da fusjonene skjer over landegrensene, er den i henhold til allmennaksjeloven betinget av at generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA, som overtakende selskap, godkjenner fusjonsplanene.

Fusjonene i seg selv vil ikke påvirke Gjensidige-konsernets økonomiske stilling, men vil tilrettelegge for en mer rasjonell og effektiv drift.

Under ligger relevante dokumenter knyttet til fusjonen, herunder fusjonsplan med vedlegg.

Dokumenter Nykredit Forsikring A/S

 

Dokumenter Mølholm Forsikring A/S