Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Fusjon med det heleide danske datterselskapet Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S

Den 5. mars 2013 mottok Gjensidige konsesjon til å fusjonere Gjensidige Forsikring ASA og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S. Styrene har i styremøter 18. mars 2013 besluttet å fusjonere selskapene etter de
forenklede reglene om mor-datterfusjon over landegrensene.

Mer om fusjonen

Styrene har i styremøter 18. mars 2013 besluttet å fusjonere selskapene etter de forenklede reglene om mor-datterfusjon over landegrensene. Da fusjonen
skjer over landegrensene, er den i henhold til allmennaksjeloven betinget av at generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA, som overtakende selskap, godkjenner fusjonsplanen.

Fusjonen i seg selv vil ikke påvirke Gjensidige-konsernets økonomiske stilling, men vil tilrettelegge for en mer rasjonell og effektiv drift.

Nedenfor ligger styret i Gjensidige Forsikring ASA sin rapport om fusjonen og øvrige dokumenter knyttet til fusjonen.