Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Saksdokumenter generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt torsdag 19. april 2012 kl 17:00 i selskapets hovedkontor på Sollerud nær Lysaker stasjon, Drammensveien 288.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne innen 29. mars 2012.