Saksdokumenter generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt torsdag 19. april 2012 kl 17:00 i selskapets hovedkontor på Sollerud nær Lysaker stasjon, Drammensveien 288.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne innen 29. mars 2012.

 

Innkalling og vedlegg