Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 23. april 2015 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 31. mars 2015.

Innkalling og vedlegg