Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 7. april 2016 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 15. mars 2016.