Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 6. april 2017 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 14. mars 2017.