Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA avholdes 5. april 2018 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo. Registrering fra kl. 16.30.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 13. mars 2018.

Frist for påmelding er 2. april kl 16.00. Elektronisk påmelding, registrering av fullmakter eller forhåndsstemming kan gjøres her fra 13. mars kl 8.30.

Innloggingsinformasjon er sendt til aksjeeierne sammen med innkallingen.