Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 5. april 2018 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 13. mars 2018.