Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Innkalling og saksdokumenter til generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA avholdes 28. mars 2019 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo. Registrering fra kl. 16.30.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 5. mars 2019.

Frist for påmelding er 26. mars april kl 16.00. Elektronisk påmelding, registrering av fullmakter eller forhåndsstemming kan gjøres her fra 5. mars kl 8.30.

Innloggingsinformasjon er sendt til aksjeeierne sammen med innkallingen.