Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Bank og Boligkreditt

Gjensidige Bank er en landsdekkende nettbasert bank som er eid av Gjensidige Bank Holding, som igjen er et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring. Banken ble lansert i 2007.

Gjensidige Bank tilbyr tradisjonelle bankprodukter tilpasset elektronisk distribusjon, hovedsakelig til kunder i privat- og landbruksmarkedet. For å kunne gi kundene et best mulig banktilbud er Gjensidige Bank enkel og selvbetjent. Konseptet gir grunnlag for konkurransedyktige priser og enkle kundeprosesser som bidrar til gode brukeropplevelser på nett.

Gjensidige Bank Boligkreditt er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank, og utsteder obligasjoner med fortrinnsrett.

Finansiell strategi for Gjensidige Bank

Gjensidige Bank skal ha en tilstrekkelig kapitaldekning i forhold til regulatoriske krav, samt skape tillit hos kunder og i finansmarkedene. Banken skal diversifisere finansieringen med hensyn til løpetid og finansieringskilder. 

Finansiell strategi for Gjensidige-konsernet finner du her .

Cover pool data

 
Gjensidige Bank Boligkreditt publiseres cover pool data hvert kvartal. Denne publiseres på siden for konsernets rapportering

Basel II/ Pilar 3-dokumenter

Gjensidige Bank er underlagt Basel II-regelverket, som stiller krav om offentliggjøring av informasjon om risikostyring og kapitaldekning. Dette offentliggjøres i såkalte Pilar 3-dokumenter. Pillar 3-dokumenter finner du på siden for konsernets rapportering