Lånedokumenter

På denne siden finnes dokumenter knyttet til lån for Gjensidige Bank ASA og Gjensidige Bank Boligkreditt AS.

Gjensidige Bank ASA

Ansvarlig lånekapitalISIN Låne­beskrivelseLåne­avtale
Gjensidige Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 med innløsningsrett for utstederNO0010713118

250.000.000 NOK, NIBOR 3M+1,55 pp,
2024, callable 2019

pdf
Gjensidige Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2015 med innløsningsrett for utstederNO0010735707

150.000.000 NOK, NIBOR 3M+3,15 pp,
callable 2020

pdf
Gjensidige Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 med innløsningsrett for utstederNO0010735715100.000.000 NOK, NIBOR 3M+1,65 pp,
2025, callable 2020  
pdf
Gjensidige Bank ASA evigvarende fondsobligasjon 2015 med innløsningsrett for utstederNO0010744295

150.000.000 NOK, NIBOR 3M+3,40 pp,
callable 2020

pdf
Gjensidige Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 med innløsningsrett for utstederNO0010765027

100.000.000 NOK, NIBOR 3M+2,55 pp,
callable 2021 

pdf
    
Lån med flytende eller fast renteISINLåne­beskrivelseLåne­avtale
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2018NO0010675655pdfpdf
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2017NO0010679301 pdf
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2019NO0010679905 pdf
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2015/2020NO0010742869pdfpdf
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2015/2018NO0010745789

 

pdf
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2015/2025NO0010745557pdfpdf
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2015/2020NO0010734759 pdf
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2015/2019NO0010741218 pdf
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021NO0010779424 pdf
Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2017/2027NO0010792831pdfpdf

Gjensidige Bank Boligkreditt

Lån med fast renteISINLåne­beskrivelseLåne­avtaleTilleggs­avtale

Obligasjoner med fortrinns-rett 2013/2025
(utvidet forfall 8. mai 2026)

NO 001 067 8766pdfpdf-  

Obligasjoner med fortrinnsrett 2013/2020 (utvidet forfall 13. september 2021)

NO 0010687429pdfpdf 

 

Lån med flytende renteISINLånebeskrivelseLåneavtaleTilleggsavtale

Obligasjoner med fortrinnsrett 2017/2023
(utvidet forfall 23.05.2024)

 NO 001 078 9266pdf pdf  

Obligasjoner med fortrinnsrett og innløsningsrett 2016/2022

NO 001 077 0852pdfpdf 

Obligasjoner med fortrinnsrett og innløsningsrett 2014/2021

NO 001 072 7738pdfpdf 
Obligasjoner med fortrinnsrett 2013/2020
(utvidet forfall 03.03.2021)
NO 001 068 0283pdfpdf 
Obligasjoner med fortrinnsrett 2012/2019
(utvidet forfall 06.05.2020)
NO 001 066 2737pdfpdf 
Obligasjoner med fortrinnsrett 2012/2018
(utvidet forfall 23.09.2019)
NO 001 066 0327pdfpdf 
Obligasjoner med fortrinnsrett 2012/2017
(utvidet forfall 11.04.2018)
NO 001 064 1897pdfpdf 

 

23.04.2010
Noteringsdokument, notering av obligasjonslån på Oslo ABM Vedlegg til noteringsdokument: