Aksjen

© 2020 Euronext N.V, som har alle rettigheter.
Informasjonen, dataene, analysen og informasjonen som er beskrevet på siden
(i) inkluderer informasjon som eies av Euronext og deres innholdsleverandører,
(ii) kan ikke kopieres eller videreformidles av medier overhodet, bortsett fra ved spesifikk tillatelse fra Euronext,
(iii) utgjør ikke investeringsrådgivning,
(iv) leveres utelukkende til informasjonsformål og
(v) er ikke garantert å være fullstendig, nøyaktig eller tidsaktuell.

ADR
Gjensidige Forsikring ASA er ikke involvert i eller ansvarlig for ADR-programmer i selskapets aksjer.