Investorkontakter

Gjensidige utarbeider og offentliggjør informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling

Mitra Hagen Negård
Direktør, Investor Relations
Telefon +47 957 93 631
Epost mitra-hagen.negard@gjensidige.no

Marius Michelsen Fjellbo 
Investor relations officer
Telefon: +48 995 67 593

E-post: marius-michelsen.fjellbo@gjensidige.no

 

Epost til investorkontakter: ir@gjensidige.no

 

Kundeservice:
Ring 915 03100 eller benytt deg av dette kontaktskjemaet, hvis du har spørsmål om våre produkter eller skadeoppgjør.