Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Investorkontakter

Gjensidige utarbeider og offentliggjør informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling

Mitra Hagen Negård
Direktør, investorkontakt
Telefon +47 957 93 631
Epost mitra-hagen.negard@gjensidige.no

Live Christine Bjønness
Investorkontakt
Telefon: +47 482 11 661
Epost live-christine.bjonness@gjensidige.no

 

Epost til investorkontakter:ir@gjensidige.no

 

Kundeservice:
Ring 915 03100  eller benytt deg av dette kontaktskjemaet, hvis du har spørsmål om våre produkter eller skadeoppgjør.