Nøkkeltall

Nøkkeltall siste fem år.

Hovedtall           2022  2021 2020  2019   2018 
Premieinntekter fra skadeforsikring  Millioner kroner  31.552,3        29.136,4       27.160,5      24.650,4     24.052,8
Skadeforsikringsresultat 1  Millioner kroner  5,855.8         5.718,3        5.075,6       4.036,4      3.605,8
Netto inntekter fra investeringer  Millioner kroner  65.6         3.027,6        1.318,5       3.860,3        830,2
Pensjonsresultat Millioner kroner  217.0           213,7          166,8         196,9        166,6
Resultat fra videreført og avviklet virksomhet Millioner kroner  4.568,8         7.141,1        4.953,9       6.593,8      3.716,4
Utbytte per aksje (basert på årets resultat)  Kroner  8,25            7,70           7,40          7,25         7,10
Utbytte per aksje (overskuddskapital)  Kroner                6,40          5,00  
Hovedtall skadeforsikring             
Storskader 1  Millioner kroner  1.260,0           954,7          955,6         635,0        954,7
Avviklingsgevinst/(-tap) 1  Millioner kroner  1.261,3         1.306,5        1.122,3       1.363,2      2.356,9
Combined ratio 1  Prosent 81.4            80,4           81,3          83,6         85,0
Skadeprosent 1  Prosent 67.7            66,2           66,8          68,9         69,8
Underliggende frekvensskadeprosent 1 Prosent 67.7            67,4           67,4          71,8         75,6
Kostnadsandel 1 Prosent 13.7            14,2           14,5          14,7         15,2
Finansiell stilling            
Investeringsportefølje 2 Millioner kroner  58.362,4        59.803,8       58.887,4      59.054,4     52.816,0
Egenkapital  Millioner kroner  25.873,4        25.205,2       25.284,5      26.192,2     23.845,2
Sum egenkapital og forpliktelser Millioner kroner  135.152,8       129.822,1      118.312,0     112.405,9    156.762,9
Solvensmargin, godkjent partiell internmodell 1 Prosent 179             190            198           206          190
Avkastning             
Finansavkastning 1  Prosent -1.1             5,1            2,2           4,1          1,5
Egenkapitalavkastning 1  Prosent 19.3            31,0           19,2          28,2         17,3

1)Definert som alternativt resultatmål (APM). APMer er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2022. 2) Investeringsporteføljen omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon.