Nøkkeltall

Nøkkeltall siste fem år.

Hovedtall            2021 2020  2019   2018   2017   2016 
Premieinntekter fra skadeforsikring  Millioner kroner         29.136,4       27.160,5      24.650,4     24.052,8      23.398,3      22.441,9
Skadeforsikringsresultat 1  Millioner kroner          5.718,3        5.075,6       4.036,4      3.605,8       3.410,1       3.734,6
Netto inntekter fra investeringer  Millioner kroner          3.027,6        1.318,5       3.860,3        830,2       2.002,2       2.152,6
Pensjonsresultat Millioner kroner            213,7          166,8         196,9        166,6         103,6         113,2
Resultat fra videreført og avviklet virksomhet Millioner kroner          7.141,1        4.953,9       6.593,8      3.716,4       4.519,3       4.665,9
Utbytte per aksje (basert på årets resultat)  Kroner             7,70           7,40          7,25         7,10          7,10          6,80
Utbytte per aksje (overskuddskapital)  Kroner              6,40          5,00      
Hovedtall skadeforsikring               
Storskader 1  Millioner kroner            954,7          955,6         635,0        954,7         577,4         871,8
Avviklingsgevinst/(-tap) 1  Millioner kroner          1.306,5        1.122,3       1.363,2      2.356,9       1.030,3       1.023,4
Combined ratio 1  Prosent            80,4           81,3          83,6         85,0          85,4          83,4
Skadeprosent 1  Prosent            66,2           66,8          68,9         69,8          70,1          69,1
Underliggende frekvensskadeprosent 1 Prosent            67,4           67,4          71,8         75,6          72,0          69,8
Kostnadsandel 1 Prosent            14,2           14,5          14,7         15,2          15,3          14,2
Finansiell stilling              
Investeringsportefølje 2 Millioner kroner         59.803,8       58.887,4      59.054,4     52.816,0      54.860,2      53.957,7
Egenkapital  Millioner kroner         25.205,2       25.284,5      26.192,2     23.845,2      23.703,1      22.326,0
Sum egenkapital og forpliktelser Millioner kroner        129.822,1      118.312,0     112.405,9    156.762,9     149.072,4     135.926,6
Solvensmargin, godkjent partiell internmodell 1 Prosent             190            198           206          190           169           180
Avkastning               
Finansavkastning 1  Prosent             5,1            2,2           4,1          1,5           3,7           3,9
Egenkapitalavkastning 1  Prosent            31,0           19,2          28,2         17,3          21,3          21,4

1)Definert som alternativt resultatmål (APM). APMer er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2021. 2) Investeringsporteføljen omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon.