Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Last ned rapporter og presentasjoner

Gjensidige utarbeider og offentliggjør utfyllende informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling, både kvartalsvis og årlig.

Last ned retningslinjer for investorinformasjon (pdf)

På grunn av tekniske problemer, er rapport, presentasjon og nøkkeltall for Q4 2018  og årsrapporter for 2018 kun tilgjengelige fra lenkene nedenfor.

For å se en liste over årsrapporter, delårsrapporter, delårspresentasjoner, bruk denne lenken (engelsk side)

Gjensidige konsernGjensidige BankGjensidige Bank BoligkredittGjensidige Pensjonsforsikring
 Årsrapport 2018 Årsrapport 2018 Årsrapport 2018 Årsrapport 2018
Alternative resultatmål
(Alternative performance measures – APM)
APMs - Gjensidige Bank  

Gjensidige Bank ASA og datterselskap Gjensidige Bank Boligkreditt har blitt ervervet av Nordea gjeldende fra 1. mars 2019.