Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Last ned rapporter og presentasjoner

Gjensidige utarbeider og offentliggjør utfyllende informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling, både kvartalsvis og årlig.

Last ned retningslinjer for investorinformasjon (pdf)

 

Gjensidige konsernGjensidige Bank  
Alternative resultatmål
(Alternative performance measures – APM)
APMs - Gjensidige Bank  

Gjensidige Bank ASA og datterselskap Gjensidige Bank Boligkreditt har blitt ervervet av Nordea gjeldende fra 1. mars 2019.