Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Last ned rapporter og presentasjoner

Gjensidige utarbeider og offentliggjør utfyllende informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling, både kvartalsvis og årlig.

Last ned retningslinjer for investorinformasjon (pdf)