Last ned rapporter og presentasjoner

Gjensidige utarbeider og offentliggjør utfyllende informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling, både kvartalsvis og årlig.


Last ned Policy for finansiell og annen investorinformasjon

Gjensidige Forsikring Alternative resultatmål 2022

APMs Gjensidige Forsikring Group Q42022.

Gjensidige konsern Alternative resultatmål 2021

Gjensidige konsern Alternative resultatmål 2020

Gjensidige konsern Alternative resultatmål 2019 (Alternative performance measures – APM)

Gjensidige Bank 2018  APMs

Gjensidige Bank ASA og datterselskap Gjensidige Bank Boligkreditt har blitt ervervet av Nordea gjeldende fra 1. mars 2019.