Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Last ned rapporter og presentasjoner

Gjensidige utarbeider og offentliggjør utfyllende informasjon om konsernets økonomiske utvikling og finansielle stilling, både kvartalsvis og årlig.

Last ned retningslinjer for investorinformasjon (pdf)

Gjensidige konsern Alternative resultatmål Q2 2020

Gjensidige konsern Alternative resultatmål 2019 (APM)

Gjensidige konsern Alternative resultatmål 2018 (Alternative performance measures – APM)

Gjensidige Bank 2018  APMs

Gjensidige Bank ASA og datterselskap Gjensidige Bank Boligkreditt har blitt ervervet av Nordea gjeldende fra 1. mars 2019.