Rating

Gjensidige vurderes av ratingselskapet Standard & Poor's, basert på en årlig gjennomgang av konsernet, samt hyppigere oppdateringer når dette er relevant.

Rating oversikt

SelskapRatingtype RatingSist endret
Gjensidige Forsikring ASAFinancial strength ratingA/StableJuni 2016
Gjensidige Forsikring ASACounterparty credit ratingA/StableJuni 2016
Gjensidige Forsikring ASASubordinated Callable BondBBB-August 2016
Gjensidige Forsikring ASAJunior SubordinatedBBB+Juli 2015
Gjensidige Forsikring ASAERMStrongJuni 2016
Gjensidige BankCounterparty creditA/StableMai 2017
Gjensidige Bank BoligkredittCounterparty creditA/StableJuni 2016
Gjensidige Bank BoligkredittCovered bondsAAA/StableAugust 2015

Gjensidige Bank Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett har rating fra Standard & Poor’s Rating Services. For å opprettholde ratingen fra Standard & Poor’s forplikter Gjensidige Bank Boligkreditt seg til å holde en overdekning som påkrevet for å opprettholde den nåværende ratingen for Gjensidige Bank Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett.