Rating

Gjensidige vurderes av ratingselskapet Standard & Poor's, basert på en årlig gjennomgang av konsernet, samt hyppigere oppdateringer når dette er relevant.

Rating oversikt

Selskap Rating type Rating Sist oppdatert/ bekreftet
Gjensidige Forsikring ASA Financial strength rating A/Stable August 2020
Gjensidige Forsikring ASA Issuer credit rating A/Stable August 2020
Gjensidige Forsikring ASA Subordinated Bond, Tier 1 BBB August 2020
Gjensidige Forsikring ASA Subordinated Bond, Tier 2 BBB+ August 2020
Gjensidige Forsikring ASA ERM Strong August 2020