Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Rating

Gjensidige vurderes av ratingselskapet Standard & Poor's, basert på en årlig gjennomgang av konsernet, samt hyppigere oppdateringer når dette er relevant.

Rating oversikt

SelskapRating typeRatingSist oppdatert/ bekreftet
Gjensidige Forsikring ASAFinancial strength ratingA/StableJuni 2019
Gjensidige Forsikring ASACounterparty credit ratingA/StableJuni 2019
Gjensidige Forsikring ASASubordinated Bond, Tier 1BBBJuli 2019
Gjensidige Forsikring ASASubordinated Bond, Tier 2BBB+Juni 2019
Gjensidige Forsikring ASAERMStrongJuni 2019