Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Rating

Gjensidige vurderes av ratingselskapet Standard & Poor's, basert på en årlig gjennomgang av konsernet, samt hyppigere oppdateringer når dette er relevant.

Rating oversikt

SelskapRatingtype RatingSist oppdatert/ bekreftet
Gjensidige Forsikring ASAFinancial strength ratingA/StableAugust 2018
Gjensidige Forsikring ASACounterparty credit ratingA/StableAugust 2018
Gjensidige Forsikring ASASubordinated Bond, Tier 1BBB-August 2017
Gjensidige Forsikring ASASubordinated Bond, Tier 2BBB+August 2017
Gjensidige Forsikring ASAERMStrongAugust 2017