Rating

Gjensidige vurderes av ratingselskapet Standard & Poor's, basert på en årlig gjennomgang av konsernet, samt hyppigere oppdateringer når dette er relevant.

Rating oversikt

SelskapRatingtype RatingSist oppdatert/ bekreftet
Gjensidige Forsikring ASAFinancial strength ratingA/StableAugust 2018
Gjensidige Forsikring ASACounterparty credit ratingA/StableAugust 2018
Gjensidige Forsikring ASASubordinated Bond, Tier 1BBB-August 2017
Gjensidige Forsikring ASASubordinated Bond, Tier 2BBB+August 2017
Gjensidige Forsikring ASAERMStrongAugust 2017
Gjensidige BankCounterparty creditA/StableMai 2018
Gjensidige Bank BoligkredittCounterparty creditA/StableApril 2018
Gjensidige Bank BoligkredittCovered bondsAAA/StableApril 2018

Gjensidige Bank Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett har rating fra Standard & Poor’s Rating Services. For å opprettholde ratingen fra Standard & Poor’s forplikter Gjensidige Bank Boligkreditt seg til å holde en overdekning som påkrevet for å opprettholde den nåværende ratingen for Gjensidige Bank Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett.