Utbyttepolitikk

Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile nominelle utbytter til sine aksjeeiere, og minimum 70 prosent av resultat etter skatt over tid.

Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov.

Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital.

Informasjon om utbyttet

BeslutningsdatoEks.datoOppgjørsdatoUtbetalingsdatoSum utbytte
(millioner kroner)
Utbytte per aksje
(kroner)
Foreslått utbytte
Vedtak 05.04.2018
06.04.201809.04.201816.04.20183.550,07,10
06.04.201707.04.201710.04.201720.04.20173.400,06,80
25.10.201601.11.201602.11.201610.11.20162.000,04,00
07.04.201608.04.201611.04.201619.04.20164.200,08,40
23.04.201524.04.201527.04.201505.05.20152.950,05,90
20.10.201428.10.201429.10.201406.11.20142.000,04,00
24.04.201425.04.201429.04.201407.05.20146.400,012,80
25.04.201326.04.201330.04.201308.05.20133.425,06,85
19.04.201220.04.201224.04.201204.05.20122.274,64,55
27.04.201128.04.201102.05.201109.05.20112.350,04,70
23.04.2010   1.650,0 
12.05.2009   0 
19.04.2008   1.021,5