Utbyttepolitikk

Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile nominelle utbytter til sine aksjeeiere, og minimum 70 prosent av resultat etter skatt over tid (80 prosent fra 2019, forutsatt gjennomført salg av Gjensidige Bank).

Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov.

Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital.

Informasjon om utbyttet

BeslutningsdatoEks.datoEierregisterdatoUtbetalingsdatoSum utbytte
(millioner kroner)
Utbytte per aksje
(kroner)
05.04.201806.04.201809.04.201816.04.20183.550,07,10
06.04.201707.04.201710.04.201720.04.20173.400,06,80
25.10.201601.11.201602.11.201610.11.20162.000,04,00
07.04.201608.04.201611.04.201619.04.20164.200,08,40
23.04.201524.04.201527.04.201505.05.20152.950,05,90
20.10.201428.10.201429.10.201406.11.20142.000,04,00
24.04.201425.04.201429.04.201407.05.20146.400,012,80
25.04.201326.04.201330.04.201308.05.20133.425,06,85
19.04.201220.04.201224.04.201204.05.20122.274,64,55
27.04.201128.04.201102.05.201109.05.20112.350,04,70
23.04.2010   1.650,0 
12.05.2009   0 
19.04.2008   1.021,5