Utbyttepolitikk

Ny utbyttepolitikk gjeldende fra og med regnskapsåret 2014

Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile utbytter til sine aksjeeiere.

Det er styrets mål at minst 70 prosent av resultat etter skatt over tid utdeles som utbytte. Ved fastsettelse av størrelsen på utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov.

Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital utover målsatt kapitalisering.

Informasjon om utbyttet

BeslutningsdatoEks.datoOppgjørsdatoUtbetalingsdatoSum utbytte
(millioner kroner)
Utbytte per aksje
(kroner)
06.04.201707.04.201710.04.201720.04.20173.400,06,80
25.10.201601.11.201602.11.201610.11.20162.000,04,00
07.04.201608.04.201611.04.201619.04.20164.200,08,40
23.04.201524.04.201527.04.201505.05.20152.950,05,90
20.10.201428.10.201429.10.201406.11.20142.000,04,00
24.04.201425.04.201429.04.201407.05.20146.400,012,80
25.04.201326.04.201330.04.201308.05.20133.425,06,85
19.04.201220.04.201224.04.201204.05.20122.274,64,55
27.04.201128.04.201102.05.201109.05.20112.350,04,70
23.04.2010   1.650,0 
12.05.2009   0 
19.04.2008   1.021,5