Jobben som produktutvikler i Gjensidige

Andreas Økland Amundsen forteller om sin rolle i selskapet, og hvorfor forsikring er spennende.

Hva vil du si til de som tror at det å jobbe i forsikring ikke er spennende?

I Analyse, Produkt, Pris (APP) følger jeg forsikringer fra idé til lansering. Jeg har mulighet til å påvirke forsikringens innhold, som vilkår og pris. Som en del av mitt arbeid passer jeg også på at forsikringene er konkurransedyktige og attraktive for kunden. Dette synes jeg er utrolig spennende og lærerikt!

Vår visjon er å kjenne kunden best og bry oss mest. Det opplever jeg at vi gjør, og det er ingen tvil om at forsikringene våre betyr mye for kunden når skaden har oppstått. Da er det lov å ha litt yrkesstolthet! Jeg er også en del av et kompetent fagmiljø og det er alltid gode råd å få fra teamet mitt.

Hva er det morsomste du har jobbet med i Gjensidige?

Andreas Økland Amundsen
Andreas Økland Amundsen

Vi jobber med mye moro, men det jeg setter høyest er kollegaene mine! Vi har mye humor og sosialt på jobb, og jeg opplever at Gjensidige investerer i at vi skal ha det bra. Fornøyde ansatte gir fornøyde kunder!

Hva er en fremtidig utfordring forsikringsbransjen står ovenfor?

Vi står nok overfor mange utfordringer, men det jeg tror vil påvirke oss mest er klimaendringer. Prognosene våre forteller oss at klimaendringene trolig vil føre til mer ekstremvær i fremtiden.

For Norge sin del er det spesielt styrtregn og oversvømte kjellere jeg tror vi vil se oftere. Heldigvis er dette noe forsikringen vanligvis dekker, men slike hendelser har naturligvis store kostnader, både for samfunnet og forsikringsselskapene.