Navigasjon, søk og logg inn

f1e6b2

Møt våre ansatte

Hos oss jobber det ingeniører, tallknusere, jurister, selgere, journalister og statsvitere. Vi har analytikere, problemløsere, sosiologer, sykepleiere og økonomer. For ikke å snakke om kapitalforvaltere, idémakere, ledertalenter, kundebehandlere, kommunikasjonseksperter  – og mye mer. Og alle kan nå så langt de vil.

Her møter du en håndfull ansatte som forteller hva de synes er best med å jobbe i Gjensidige.

Det beste med å jobbe i Gjensidige

 

Rett fra skolebenken

Etter endte sivilingeniørstudier begynte Kristine Brustad i Gjensidige som trainee. 27 år gammel overtok Kristine ansvaret for 33 ansatte, da hun ble leder for Kanalstøtte oppgjør.

- Jeg har hele tiden følt at jeg arbeider i et selskap hvor man blir sett hvis man står på, og hvor innsats belønnes med muligheter. Det har vært uvurderlig for min utvikling, sier Kristine.

Som ung og nyutdannet i en stor og etablert organisasjon, opplevde Kristine at det var hennes kolleger som hjalp henne frem. Kristine synes Gjensidige er en utfordrende og trygg arbeidsplass på samme tid.

- Jeg har opplevd en unik vilje hos kollegene til å dele kompetanse. Det er kanskje en av de viktigste årsakene til at jeg fortsatt arbeider her. Det er min opplevelse av Gjensidigekulturen.

Rådgiveren med det store hjertet

Etter mange år som ortopediteknikker søkte Jeanette Andersen nye utfordringer på Gjensidiges kundesenter i Fredrikstad.

- Det jeg likte aller best med min forrige jobb var å bygge varige, empatiske og tillitsfulle relasjoner til kundene mine, og det er rett i kjernen av hva vi jobber med her i Gjensidige.

Jeanette har opplevd flere ganger å bidra til å gjøre livet enklere for kunden i en vanskelig periode i hans eller hennes liv. Etter kun et halvt år i jobben oppnådde hun den høyeste skåren på kundetilfredshet i Gjensidiges historie.

Gjensidige har som mål å bli det mest kundeorienterte selskapet i nordisk forsikringsbransje og måler løpende kundenes tilfredshet med både selskapet og rådgiveren de har vært i kontakt med.

- Jeg er stolt av å jobbe i et selskap med så høy integritet som Gjensidige. Her er det kvalitet i alle ledd og talenter blir satset på og løftet frem. Et eksempel på kvalitet er den solide opplæringen jeg fikk i Gjensidigeskolen før jeg begynte, som ga meg selvtillit og kunnskap til å levere fra første stund.

Veteranen

Erik Jordet er blant de som har lengst fartstid i Gjensidige. Han ble hentet til Gjensidige i 1990, og har hatt flere stillinger i konsernet.

- Jeg har vært heldig med valgene mine, og føler meg privilegert. I Gjensidige kan jeg jobbe med forsikring og finans, men uten det stive miljøet som ofte følger med finans. Hos oss jobber det folk med mange ulike bakgrunner, som styrker profesjonaliteten og kompetansenivået, sier Erik.

Erik mener gode betingelser og løpende kompetanseutvikling har vært avgjørende for valget om å bli i 22 år.

- Jeg har en aktuarutdannelse fra før, som er viktig i seg selv, men Gjensidige har gitt meg muligheten til å skaffe meg ytterligere kunnskap når jeg har hatt behov for det, sier Erik.

Aktuaren trekker også frem Gjensidiges gode kollegiale miljø som en styrke for alle som jobber her.

- Personlig er jeg på spinning i kjelleren her to ganger i uken, som de ansatte eller bedriften organiserer. I tillegg finnes det tilbud om fjellturer, kajakkturer og organiserte skirenn, sier Erik.

Engasjert københavner

Vivi Kofoed startet i Gjensidige som selger ved siden av studiene, og oppdaget et selskap som handlet om mye mer enn forsikring.

- For meg har det vært viktig at Gjensidige har store ambisjoner og tør å utfordre markedsstandarden. Selskapet vil være tilstede i menneskers liv, og viser det gjennom sitt samfunnsengasjement. Det passer godt med mine personlige overbevisninger, sier Vivi.

Vivi er i dag ansatt som senior kommunikasjonsrådgiver i markedsavdelingen i Gjensidige Danmark, og har vært en nøkkelperson i arbeidet mot det danske markedet.

- Gjensidige skiller seg ut i et kundeperspektiv, nettopp fordi vi tør å være annerledes. I tillegg til at vi selvfølgelig skal være lønnsomme, skal vi ta vare på hver enkelt kunde. Det er en svært motiverende måte å jobbe på.

Fleksibilitet

Etter mange år i Gjensidige, understreker Berit Wisth Kolltveit at fleksibilitet har vært avgjørende for at hun fortsatt er ansatt.

- Konsernet bærer med seg gode verdier. Jeg har vært leder i Gjensidige i over 20 år, og samtidig fått tre barn. Det er klart at da er man avhengig av fleksibilitet og velvilje fra arbeidsgiver, sier Berit.

24 år gammel og nyutdannet innså siviløkonomen at hun måtte ut av Bergen for å få seg jobb i finanssektoren. Snart var hun ansatt i Gjensidige.

- Jeg kunne ingenting om forsikring, men syns jobben virket spennende. Jeg har vært med gjennom mange faser i selskapet, og setter stor pris på muligheten til å bytte jobb uten å bytte arbeidsgiver, sier Berit.

I dag leder hun arbeidet med å flytte fra Lysaker til nytt hovedkontor, Huset vårt, i Bjørvika.