Vil_du_utfordre_

Vil du utfordre deg selv, og oss, til å lage de beste digitale kundeopplevelsene?

Gjensidige  |  Publisert: 28.06.2019  |  Sist oppdatert: 17.08.2022

Det som designes og utvikles hos Gjensidige, brukes ofte av mennesker som befinner seg i en eller annen krise. Det setter krav til løsningene.

I over 200 år har Gjensidige sikret liv, helse og verdier. Nå styrkes fagmiljøet innen teknologi og design for å møte de 200 neste. 

– Forsikringer har vokst frem av et ekte behov som ikke kommer til å forsvinne, men måten å tilnærme seg dem på endres kontinuerlig, sier Kristian Munkvold (30 år). 

Han har tidligere jobbet i et start-up og i konsulentbransjen, men har jobbet som løsningsarkitekt innenfor teknologi- og infrastruktur i Gjensidige det siste året. Fagmiljøet består totalt av over 200 ansatte, med alt fra designere og utviklere, til sky- og løsningsarkitekter. Kristian brenner for å lage løsninger som gjør at man kan bruke mindre tid på det som er repetitivt og som gir lite verdi, og mer tid på det som betyr noe. 

– Vi møter ofte folk på de verst tenkelige tidspunktene i livet, enten det dreier seg om ulykker, tapte verdier eller sykdom. Vår oppgave er å unngå å skape enda mer frustrasjon, og sørge for at kundeopplevelsene hos oss er smertefrie, forteller han. 

For å levere den beste kundeopplevelsen, er det avgjørende med et samarbeid på tvers – mot et felles mål.

– Jeg jobber i skjæringspunktet mellom design og utvikling, og sørger for at brukeropplevelsen er så optimal som mulig både for kunder og for ansatte. En av mine viktigste oppgaver er å tilrettelegge sånn at designerne og utviklerne våre kan gjøre en god jobb med å forbedre kundeopplevelsen.

Satser på egne ansatte

fellessone
Tverrfaglig samarbeid er viktig for å levere de beste kundeopplevelsene.

En av designerne Kristian er med å tilrettelegge for er Cristian Nilsen (44 år). Han er senior designer, og trekker frem fagmiljøet og menneskene han jobber sammen med som noe av det beste med Gjensidige. Adjektivene han bruker for å beskrive dem sitter løst; dyktige, imøtekommende, inkluderende og empatiske.

– Det er rett og slett en gjeng med deilige folk som alltid ønsker det beste for hverandre, smiler han.

I tillegg til menneskene, liker han det store spennet i hva slags oppgaver han får jobbe med.

– Det er stor variasjon i både oppgaver og kompleksitet, samtidig som du får være med på å prege selve arbeidsprosessen. Det er en utrolig bra sammensetning av tverrfaglige team, og godt samarbeid på tvers i forretningen for å nå et felles mål.

Merete Sæther (52 år) nikker anerkjennende. Hun jobber som informasjonsanalytiker innen design og brukeropplevelser, og trekker frem muligheten til å påvirke det som skapes for alle i samfunnet som noe av det beste med å jobbe i Gjensidige.

– Jeg har for eksempel vært med på innkjøpsrunder, som ansatt kan du bidra inn i beslutningen om hva som skal kjøpes, du får teste nye verktøyer og være en del av den endringen vi nå står i, sier hun.

En bransje i endring

Forsikringsbransjen spås å være den neste, store bransjen som skal gjennom en digital transformasjon. Og den er allerede i gang. Stadig økende krav til både hastighet og brukervennlighet gir både nye utfordringer, og nye muligheter.

– Alle snakker om en digital transformasjon, og det er veldig interessant å være «på bakken» der det skjer, sier Kristian. 

Han mener at den påvirkningskraften de ansatte i Gjensidige har ikke er til å kimse av.

– Alle beslutninger som tas på teknisk side i dag, kommer til å være med oss i minst ti år fremover – og hver av oss er med på å påvirke hva som skal skje, hvordan vi skal møte fremtiden. Det er veldig spennende, og fremdeles mye upløyd mark.

Gjensidige er på vei fra å være et selskap som tok i bruk teknologi for å drive effektivt, til å bli en teknologidrevet virksomhet. Utviklingen av nye produkter og forretningskonsepter muliggjøres takket være teknologi, og selskapet gjør alt fra å lage helt nye løsninger for å melde skade til å drive eiendomsmegling på en annen måte enn det tradisjonelle. Innovasjon blir stadig viktigere og viktigere.

– Vi trenger de flinkeste folka til å være med å skape fremtidens Gjensidige, og den beste kundeopplevelsen. Det ligger et enormt mulighetsrom i et selskap som hele tiden utvikler seg og tester nye konsepter, hvor du kontinuerlig har muligheten til å lære mer om både teknologi, forretning og mennesker, avslutter Kristian.