Andre goder du får som Gjensidige-ansatt

 • Konkurransedyktig lønn
 • Svært gode pensjonsordninger
 • Reiseforsikring for hele familien
 • Behandlingsforsikring som garanterer deg rask operasjon/behandling 
 • Forsikring ved medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død
 • Full lønn fra Gjensidige ved foreldrepermisjon
 • To uker fri med lønn for barnets far/medmor ved fødsel/adopsjon
 • Barselgruppe
 • Full lønn under sykdom i inntil ett år
 • Rabatt på private skadeforsikringer
 • Diverse rabattavtaler
 • Tilgang til Gjensidiges aksjespareprogram
 • Støtte til trening og mulighet til å være med på bedriftsidrettslag
 • Tilgang til firmahytter i Norge og Spania

Kjerneverdiene våre

Vi har tre kjerneverdier som beskriver bedriftskulturen vår. Disse skal lede oss i riktig retning ved store og små oppgaver og når vi tar beslutninger.

Skap trygghet

Trygghet skapes gjennom å gi rom for å feile, vise tillit, være åpne, lytte, se og støtte hverandre. Trygghet lar oss utfordre, og tar oss videre. I trygge rammer mobiliserer vi mot.

Tenk nytt

Nytenkning starter med nysgjerrighet og vilje til å gjøre oss bedre, i stort og smått. Del egne tanker og ideer, og ta aktivt del i andres.

Nye tanker gir læring, skaper dynamikk, utfordrer oss og fører oss fremover.

Ta sats

Ta sats handler om å våge. Vis handlekraft og gjennomfør med stil. Ta sats! Slik møter vi fremtiden offensivt.

Mobilitet og jobbrotasjon

I Gjensidige tilrettelegger vi for at de ansatte skal kunne bygge karrieren sin ved å bevege seg på tvers i organisasjonen, og ikke bare oppover. Det er stor forskjell på de ulike avdelingene våre. Når de ansatte prøver ut forskjellige fagområder og typer stillinger, gir det store fordeler – både for hver enkelt ansatt og for selskapet.

Våre ansatte får skape en spennende og uvanlig karrierevei for seg selv. Internt i organisasjonen øker forretningsforståelsen betraktelig – noe som igjen sikrer at vi blir flinkere og leverer enda bedre. Vi oppfordrer alltid til interne søknader i de ledige stillingene våre.

Muligheten til å gjøre en forskjell i menneskers liv

Noen av de aller viktigste stillingene våre går ut på å møte mennesker – enten ansikt til ansikt, eller på telefon. Ved å jobbe på et lokalkontor, salgssenter, kundesenter eller skadesenter hos oss, får du muligheten til å gjøre en forskjell i menneskers liv. Både for de som bare trenger gode råd om forsikring og for de som har opplevd noe vanskelig og trenger hjelp raskt.

Siden dette fagområdet er så viktig for oss, legger vi også inn mye ressurser på kontinuerlig utvikling av de som jobber med dette. Det at vi legger opp til jevnlig trening på forskjellige realistiske situasjoner, er essensielt både for selskapet og for at den enkelte skal lykkes i jobben.

Gjensidigeskolen – vår egen skole for ansatte

At du har mulighet til å utvikle deg og lære mer er viktig for både oss og deg. Derfor har Gjensidigeskolen blitt til. Som nyansatt får du kunnskapen du trenger for å komme i gang, senere i karrieren kan du ta relevante kurs for å videreutvikle deg. På denne måten sikrer vi at våre ansatte utvikler seg i takt med markedets krav og selskapets behov.

Om du ønsker et innblikk i Gjensidigeskolen, følg #Gjensidigeskolen på LinkedIn.

Årlig går 1200 medarbeidere på kurs i skolen vår
Icon-tip

Gjensidige Young Professionals (GJYP) – et eget nettverk for ansatte under 35 år

Gjensidige Young Professionals (GJYP) er et nettverk for unge under 35 år som jobber i Oslo. GJYP er en arena for nettverksbygging og sosialisering, hvor man kan utveksle erfaringer, få nye impulser, bygge relasjoner og ikke minst ha det gøy. Som medlem av GJYP kan du også få mulighet til å delta i spennende tverrfaglige prosjekter, som kan styrke din faglige kompetanse og gi verdifull erfaring. Nettverket arrangerer flere samlinger gjennom året.

Hovedkontor sentralt i Oslo

Kom inn!

Her får du en omvisning i Huset vårt i Schweigaards gate 21.

Lokalene våre er flotte og åpne. I kjelleren har vi eget treningsstudio med gruppetimer. 

Se VR-film av huset vårt

Se bilder av huset vårt