Jobben som digital analytiker i Gjensidige

Victoria Holme Schnitler forteller om jobben som digital analytiker i selskapet, og utfordringer bransjen står overfor i fremtiden.

Hva vil du si til de som tror at det å jobbe i forsikring ikke er spennende?

For at vi skal kjenne våre kunder best og forstå deres forsikringsbehov er vi helt avhengige av data, teknologi, analyse og innsikt. Bare slik kan vi tilby kunden produkter og tjenester som dekker deres forventninger og behov. I tillegg lever vi i et samfunn som er i kontinuerlig utvikling. Denne utviklingen gjør det spennende å jobbe i forsikring fordi vi kontinuerlig må tilpasse og forbedre våre løsninger og produkter for å møte morgendagens kunder og forsikringsbehov. I tillegg til at det er spennende å jobbe i forsikring synes jeg også det er meningsfullt fordi man hver dag gjennom sitt arbeid bidrar til å sikre liv, helse og verdier.

Hva er det morsomste du har jobbet med i Gjensidige?

Victoria Holme Schnitler
Victoria Holme Schnitler

Da må jeg trekke frem et analyseprosjekt vi nettopp har ferdigstilt! Her har vi jobbet med å lage et datasett, analysere og visualisere dataene slik at vi bedre kan forstå og se effekter av kundeprosessene våre. Det har vært veldig spennende og lærerikt fordi vi har fått muligheten til å benytte oss av ny teknologi, jobbe utforskende, samtidig som vi har fått muligheten til å samarbeide tett med andre analysemiljøer i Gjensidige.

Hva er en fremtidig utfordring forsikringsbransjen står ovenfor?

Jeg tror en av de største utfordringene, men også en av de største mulighetene forsikringsbransjen står ovenfor, er å være i stand til å nyttiggjøre seg av all dataen man har tilgjengelig. Tilgang på enorme datamengder kan være et stort konkurransefortrinn dersom man klarer å utnytte mulighetene som ligger i det. Jeg tror derfor at forsikringsselskapene som har den fremste teknologien og de beste hodene som er i stand til å analysere og skape innsikt av dataene vil være i best stand til å møte morgendagens kundebehov, marked og utfordringer.