Jobben som interaksjonsdesigner i Gjensidige

Vilde Liland Torstensen forteller om sin rolle i selskapet, og hvorfor den er så viktig.

Hva vil du si til de som tror at det å jobbe i forsikring ikke er spennende?

Forsikring har nok et litt ufortjent rykte. La oss heller se på verdien i det vi gjør og bidrar til. Vi jobber nemlig med noe av det kjæreste folk eier og har, og vi lager produkter og tjenester som er tilpasset mennesker i ulike aldre og faser i livet. Dette er både givende og spennende å jobbe med. Vi har et stort mulighetsrom til å tenke nytt og påvirke hvordan fremtidens forsikringsprodukter og tjenester skal være.

Hva er det morsomste du har jobbet med i Gjensidige?

Vilde Liland Torstensen
Vilde Liland Torstensen

Variasjon er morsomt. For meg har det vært viktig å få muligheten til å utfordre meg selv og jobbe med prosjekter som berører ulike deler av organisasjonen. På denne måten får man en større forståelse for hvordan alle produktene og tjenestene henger sammen. At jeg får bidra til å lage gode brukeropplevelser og følge et produkt fra konsept til lansering synes jeg også er morsomt.

Hva er en fremtidig utfordring forsikringsbransjen står ovenfor?

Jeg tror et økt samfunnsansvar og ny teknologi i stor grad vil påvirke forsikringsbransjen fremover. Dette innebærer blant annet et større fokus på bærekraftige tjenester, bruk av sensorer, leie fremfor å eie, mer fokus på forebygging av skader, samt et økende behov for personaliserte produkter og tjenester. Dette er områder vi allerede har en fot innenfor. Likevel tror jeg det er viktig at vi kontinuerlig tilpasser oss og tenker nytt, søker samarbeid og allianser med nye og innovative selskaper. Dette, i tråd med at vi ivaretar det stabile og tradisjonsrike ved Gjensidige.