Jobben som rådgiver i Gjensidige

Kirujan Nanthapalan jobber som pensjonsrådgiver i Gjensidige. 

Pensjonsrådgiver Kirujan Nanthapalan
Kirujan Nanthapalan, rådgiver i Pensjon

Hvordan er det å jobbe med salg i Gjensidige?
Det å jobbe med salg i Gjensidige er noe unikt. Her er det stort fokus på kontinuerlig utvikling, både gjennom salg og fagkompetanse. Lederne er flinke til å sette opp salgstreninger og fagsamlinger, som igjen bidrar til gode resultater for hver og en av oss, og som team.

Hva er det morsomste med å jobbe i Gjensidige?
Arbeidsmiljøet er fantastisk! Både rådgivere og ledere har stort fokus på trivsel og trygghet, slik at vi lykkes på jobb og i rollen som selger. Jeg mener dette er noe som skiller oss fra andre lignende selskaper. Menneskene er i sentrum - og lederne er flinke til å støtte og motivere oss i den jobben vi gjør.

Hva er en fremtidig utfordring forsikringsbransjen står ovenfor?
Bransjen endrer seg hele tiden, og forsikring og pensjon er noe som oppleves som vanskelig for mange. Da er det vår jobb å være deres trygghet med den kompetansen vi har innenfor feltet, slik at kundene våre føler seg godt ivaretatt.