Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Hvorfor jobbe i Gjensidige?

I løpet av Gjensidige-karrieren tar du små og store skritt for å lære mer og prestere enda bedre – hver eneste dag. Slik at du kan spille en viktig rolle for oss, kundene våre og for samfunnet. 

Vi trenger din kompetanse

Gjennom snart 200 års virksomhet har vi samlet erfaring og kunnskap. For å bruke denne kunnskapen til å utvikle relevante og nyttige forsikringer og gode kundeopplevelser, må vi ha medarbeidere med ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn.

Siden selskapet består av så mange forskjellige mennesker, med helt forskjellig spesialkompetanse, erfaring og utdanning, anbefaler vi alle å følge med på hvilke stillinger vi utlyser. Også om du tenker at forsikringsbransjen umulig kan være noe for deg. Hos oss jobber alt fra sykepleiere og utredere – til analytikere, teknologer og kommunikasjonseksperter.

 

Viktig rolle

Det å jobbe i et av Nordens største forsikringsselskap innebærer et stort ansvar. Ikke bare overfor kundene og Iivene deres, men også overfor samfunnet. Gjensidige skal blant annet sørge for at erfaringen og kompetansen innen forebygging av skader og ulykker kommer alle til gode. Etiske og miljømessige hensyn er også integrert i den daglige driften og i forholdet til samarbeidspartnere.

Møte mennesker

Noen av de aller viktigste stillingene våre går ut på å møte mennesker – enten ansikt til ansikt, eller på telefon. Ved å jobbe på et lokalkontor, salgssenter, kundesenter eller skadesenter hos oss, får du muligheten til å gjøre en forskjell i menneskers liv. Både for de som bare trenger gode råd om forsikring og for de som har opplevd noe vanskelig og trenger hjelp raskt. Siden dette fagområdet er så viktig for oss, legger vi også inn mye ressurser på kontinuerlig utvikling av de som jobber med dette. Det at vi legger opp til jevnlig trening på forskjellige realistiske situasjoner, er essensielt både for selskapet og for at den enkelte skal lykkes i jobben.

Utvikling – personlig og faglig

Muligheten til å utvikle seg og lære mer er viktig for hver enkelt medarbeider, og det er viktig for Gjensidige. Derfor har vi vår egen skole, Gjensidigeskolen. Den pedagogiske grunntanken er at all læring knyttes til den jobben medarbeideren har.

Gjennom Gjensidigeskolen kan du tilegne deg det du måtte trenge for å jobbe optimalt som nyansatt, men også ta relevante kurs for å videreutvikle deg etter hvert. Gjensidigeskolen har faste lederprogrammer og satser også sterkt på kontinuerlig trening av de som skal jobbe tettest på kundene. I løpet av ett år er over 1200 ansatte innom skolen for å få klasseromsundervisning. I tillegg får du mange muligheter til å ta e-læringskurs.

Slik sikrer vi at medarbeiderne våre utvikler seg i takt med markedets krav og selskapets behov. Derfor mottok vi i 2010 HR-Norges kompetansepris. Det er vi stolte av!

Årlig går 1200 medarbeidere på kurs i skolen vår

Mobilitet og jobbrotasjon

I Gjensidige tilrettelegger vi for at de ansatte skal kunne bygge karrieren sin ved å bevege seg på tvers i organisasjonen, og ikke bare oppover. Det er stor forskjell på de ulike avdelingene våre. Når de ansatte prøver ut forskjellige fagområder og typer stillinger, gir det store fordeler – både for hver enkelt ansatt og for selskapet.

Den ansatte får skape en spennende og uvanlig karrierevei for seg selv. Internt i organisasjonen øker forretningsforståelsen betraktelig – noe som igjen sikrer at vi blir flinkere og leverer enda bedre. Vi oppfordrer alltid til interne søknader i de ledige stillingene våre.

Hva tilbyr vi deg?

Medarbeiderne våre skal trives og oppleve en god balanse mellom jobb og privatliv. Derfor tilbyr vi gode ordninger som konkurransedyktig lønn, spennende karriere- og utviklingsmuligheter, gode pensjons- og forsikringsordninger og flere velferdstilbud.

Vi tilbyr våre ansatte:

 • Full lønn på bakgrunn av dekningsgrad ved foreldrepermisjon
 • To uker fri med lønn for barnets far ved fødsel
 • Reiseforsikring for hele familien
 • Behandlingsforsikring som garanterer deg rask operasjon/behandling  
 • Full lønn under sykdom i inntil ett år
 • Forsikring ved medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død
 • Rabatt på private skadeforsikringer
 • Diverse rabattavtaler
 • Gode pensjonsordninger
 • Gjensidiges aksjespareprogram
 • Bedriftsidrettslag og støtte til trening
 • Tilgang til firmahytter i Norge, Sverige og Spania