Varsling

Vi oppfordrer deg til å varsle oss hvis du har opplevd kritikkverdige forhold ved vår virksomhet. Eksempler på dette kan være at ansatte, samarbeidspartnere eller andre forbindelser av Gjensidige ikke følger lover, regler eller våre etiske retningslinjer. 

Alle varsler blir håndtert av erfarne medarbeidere som følger klare retningslinjer. Et varsel må inneholde konkrete opplysninger som gjør det mulig for oss å forfølge saken.

Anonymitet og fortrolighet
Alle henvendelser håndteres som fortrolig informasjon av dem som arbeider med slike saker.

Du kan varsle anonymt, men det er vanligvis enklere for oss å oppklare en sak dersom vi vet hvem som varsler.

Relatert innhold