Navigasjon, søk og logg inn

b8dde1

Forretningsområdene våre

Skadeforsikring har vært vår kjernevirksomhet i mer enn  200 år. I Norge tilbyr vi også pensjon og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Vi har seks forretningsområder.

Skadeforsikring Privat

Markedslederen i privatmarkedet
Privatsegmentet tilbyr et bredt utvalg av skadeforsikringer og -tjenester til privatpersoner i Norge, og håndterer salg, kundeservice og skadeoppgjør.

Privat

Skadeforsikring Næringsliv

Markedslederen i bedriftsmarkedet
Næringslivssegmentet tilbyr et bredt utvalg av skadeforsikringsprodukter til næringslivskunder, landbrukskunder og offentlig sektor i Norge. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør.

Naeringsliv

Skadeforsikring Danmark

Etablert aktør i et attraktivt marked
Segment Danmark omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i det danske privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør. Cirka 40 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens det resterende kommer fra næringslivsmarkedet, Gouda og Mølholm Forsikring.

Danmark

Skadeforsikring Sverige

En utfordrer i et modent marked
Segment Sverige omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i det svenske privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør. Cirka 50 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens den andre halvparten kommer fra næringslivsmarkedet

Sverige

 

Skadeforsikring Baltikum

Etablert aktør i konsolidert marked med sterkt vekstpotensial
Segment Baltikum omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i Litauen, Lativa og Estland, rettet mot privat- og næringslivsmarkedet. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør. Cirka 50 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens den andre halvparten kommer fra næringslivsmarkedet.

Baltikum

Pensjon

Godt posisjonert i et voksende marked
Pensjonsforsikring tilbyr innskuddsbasert tjenestepensjon for bedrifter i tillegg til individuell pensjonssparing og uførepensjon. Pensjon er et satsningsområde som bidrar til at Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjonsprodukter til privat- og næringslivskunder. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten hos skadeforsikringskundene. Egen pensjonskonto lanseres i markedet i 2021, og Gjensidige er i full gang med forberedelsene.

Pensjon