Forretningsområdene våre

Skadeforsikring har vært vår kjernevirksomhet i mer enn 200 år. I Norge tilbyr vi også pensjon og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Vi har seks forretningsområder.

Default

Skadeforsikring Privat

Privatsegmentet tilbyr et bredt utvalg av skadeforsikringer og -tjenester til privatpersoner i Norge, og håndterer salg, kundeservice og skadeoppgjør

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2022
 • Opptjent bruttopremie totalt 2022 var 10.801 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
Fakta om privat  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 71,5 %
Kundebevaring 90 %
Antall ansatte 767
Antall kunder 805.000

Skadeforsikring Næringsliv

Næringslivssegmentet tilbyr et bredt utvalg av skadeforsikringsprodukter til næringslivskunder, landbrukskunder og offentlig sektor i Norge. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2022
 • Opptjent bruttopremie totalt 2022 var 11.513 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om næringsliv  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 75.4 %
Kundebevaring 91 %
Antall ansatte 593
Antall kunder 155.000

Skadeforsikring Danmark

I Danmark tilbyr Gjensidige et bredt utvalg skadeforsikringsprodukter til privatmarkedet og næringslivskunder, herunder landbruk og offentlig sektor. I tillegg tilbys spesialisert reiseforsikring i det nordiske markedet. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør. Cirka 40 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens det resterende kommer fra næringslivsmarkedet.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per fjerde kvartal 2021
 • Opptjent bruttopremie totalt 2021 var 6 636 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om Danmark  
Merkevarer Gjensidige, Gouda, Dansk Tandforsikring
Combined ratio 87,2  %
Kundebevaring 79 %
Antall ansatte 860
Antall kunder 565 000

Skadeforsikring Sverige

Segment Sverige omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i det svenske privat- og næringslivsmarkedet. Cirka 45 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens cirka 55 prosent kommer fra næringslivsmarkedet.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2022
 • Opptjent bruttopremie totalt 2022 var 1 699 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om Sverige  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 93,6 %
Kundebevaring 80 %
Antall ansatte 247
Antall kunder 140 000

Skadeforsikring Baltikum

Segment Baltikum omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i Litauen, Latvia og Estland, rettet mot privat- og næringslivsmarkedet. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør. Cirka 50 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens den andre halvparten kommer fra næringslivsmarkedet.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2022
 • Opptjent bruttopremie totalt 2022 var 1 298 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om Baltikum  
Merkevarer Gjensidige
Combined ratio 106,9 %
Kundebevaring 62 %
Antall ansatte 683
Antall kunder 385 000

Pensjon

Gjensidige Pensjonsforsikring tilbyr innskuddsbasert tjenestepensjon for bedrifter i tillegg til individuell pensjonssparing og uførepensjon. Pensjon er et satsningsområde som bidrar til at Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjonsprodukter til privat- og næringslivskunder. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten hos skadeforsikringskundene. Egen pensjonskonto ble lansert i 2021.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2022
 • Kapital til forvaltning i 2022var 55 milliarder kroner
Fakta om Pensjon  
Merkevarer Gjensidige
Antall ansatte 101
Antall kunder 310 000