Forretningsområdene våre

Skadeforsikring har vært vår kjernevirksomhet i mer enn 200 år. I Norge tilbyr vi også pensjon og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Vi har seks forretningsområder.

Default

Skadeforsikring Privat

Markedslederen i privatmarkedet
Privatsegmentet tilbyr et bredt utvalg av skadeforsikringer og - tjenester til privatpersoner i Norge, og håndterer salg, kundeservice og skadeoppgjør.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2020
 • Opptjent bruttopremie totalt 2020 var 9  494 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
Fakta om privat  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 70,8 %
Kundebevaring 90 %
Antall ansatte 821
Antall kunder 780.000

Skadeforsikring Næringsliv

Markedslederen i bedriftsmarkedet
Næringslivssegmentet tilbyr et bredt utvalg av skadeforsikringsprodukter til næringslivskunder, landbrukskunder og offentlig sektor i Norge. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2020
 • Opptjent bruttopremie totalt 2020 var 9 241 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om næringsliv  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 76,5 %
Kundebevaring 92 %
Antall ansatte 579
Antall kunder 150.000

Skadeforsikring Danmark

Etablert aktør i et attraktivt marked
Segment Danmark omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i det danske privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør. Cirka 40 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens det resterende kommer fra næringslivsmarkedet, Gouda og Mølholm Forsikring.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per fjerde kvartal 2019
 • Opptjent bruttopremie totalt 2020 var 6 081 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om Danmark  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 86,5 %
Kundebevaring 82 %
Antall ansatte 742
Antall kunder 570 000

Skadeforsikring Sverige

En utfordrer i et modent marked
Segment Sverige omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i det svenske privat-, næringslivs- og kommunemarkedet. Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør. Cirka 50 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet, mens den andre halvparten kommer fra næringslivsmarkedet.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2020
 • Opptjent bruttopremie totalt 2020 var 1 645 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om Sverige  
Merkevarer Gjensidige, Gouda
Combined ratio 95,2 %
Kundebevaring 77 %
Antall ansatte 248
Antall kunder 150 000

Skadeforsikring Baltikum

Etablert aktør i konsolidert marked med sterkt vekstpotensial
Segment Baltikum omfatter konsernets skadeforsikringsvirksomhet i Litauen, Lativa og Estland, rettet mot privat- og næringslivsmarkedet.
Segmentet håndterer både salg, kundeservice og skadeoppgjør.
Cirka 50 prosent av premieinntektene kommer fra privatmarkedet,
ens den andre halvparten kommer fra næringslivsmarkedet.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2020
 • Opptjent bruttopremie totalt 2020 var 1 213 millioner kroner
 • Interne distribusjonskanaler
  • Kontorkanal
  • Callsenter
  • Internett
  • Partnere
 • Eksterne distribusjonskanaler
  • Meglere
Fakta om Baltikum  
Merkevarer Gjensidige
Combined ratio 94,2 %
Kundebevaring 68 %
Antall ansatte 682
Antall kunder 430 000

Pensjon

Godt posisjonert i et voksende marked
Pensjonsforsikring tilbyr innskuddsbasert tjenestepensjon for bedrifter i tillegg til individuell pensjonssparing og uførepensjon.
Pensjon er et satsingsområde som bidrar til at Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjonsprodukter til privat- og
næringslivskunder. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen
og lojaliteten hos skadeforsikringskundene. Egen pensjonskonto lanseres i markedet i 2021, og Gjensidige er i full gang med forberedelsene.

 

Forklaringer til figurene over

 • Markedsandeler per tredje kvartal 2020
 • Kapital til forvaltning i 2020 var 42 362 millioner kroner
Fakta om Pensjon  
Merkevarer Gjensidige
Antall ansatte 87
Antall kunder 350 000