Konsernledelsen

Konsernledelsen består av 10 personer med variert fagbakgrunn og lang arbeidserfaring fra både Gjensidige og andre selskaper. Med unntak av konsernsjefen representerer medlemmene av konsernledelsen enten et virksomhetsområde eller et stabsområde.

Helge Leiro Baastad

Konsernsjef

Helge Leiro Baastad (1960) har vært konsernsjef i Gjensidige siden 2003. Han er  styremedlem i Finans Norge, Ungt Entreprenørskap, Nykredit Holding A/S og Nykredit Realkredit A/S.

Baastad begynte i Gjensidige i 1998 som direktør for privatmarkedet. I 2000 ble han en del av konsernledelsen og ansvarlig for Marked og Støttefunksjoner. Han har tidligere blant annet hatt ulike lederstillinger i Jordan AS og Denofa Lilleborg Fabrikker. Baastad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 54.331(sist endret 27. april 2018).

Jostein Amdal

Konserndirektør,  Finans

Jostein Amdal (1965) tok over som CFO og konserndirektør for finans fra 1. oktober 2016.

Amdal kom til Gjensidige som finansdirektør i 2002, og har siden hatt stillingene risikodirektør og leder for kapitalstyring og M&A. Før han kom til Gjensidige hadde han ulike lederposisjoner i If, Storebrand og Kværner. Amdal er siviløkonom med høyere avdelings eksamen fra Norges Handelshøyskole.

 Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 14.392 (sist endret 27. april 2018).

Hege Yli Melhus Ask

Konserndirektør, Privat

Hege Yli Melhus Ask (1974) har vært konserndirektør for Privat i Gjensidige siden 2011. Hun er styreleder i investeringsfondet Skagerak Maturo Seed AS og styremedlem i stiftelsen Fondet for dansk norsk samarbeid

Ask har tidligere blant annet vært konsernsjef i Agito Nordic AS, og konserndirektør Marked (Privat og Næringsliv) i Hafslund ASA. Hun har en Maitrise des Sciences de Gestion (tilsvarende siviløkonomgrad) fra Universite Paris IX Dauphine i Frankrike, og har vært forskningsassistent ved INSEAD, Frankrike.
 
Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 13.379 (sist endret  27. april 2018).

Sigurd Austin

Konserndirektør, Skade og Sverige

Sigurd Austin (1971) har vært konserndirektør for Skade i Gjensidige siden 2015, og for Sverige fra 1. november 2017

Austin begynte i Gjensidige i 2003 og har hatt ulike lederstillinger i konsernet, senest som leder for segment Næringsliv. Han har tidligere blant annet hatt ulike lederstillinger i Forsvaret. Austin er utdannet ved Krigsskolen II, Master of Science (MSc ) fra Handelshøyskolen BI og har en MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Han er styremedlem i SOS International.

Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 13.755 (sist endret  27. april 2018).

Janne Flessum

Konserndirektør Konsernstab/Fellestjenester

Janne Merethe Flessum har vært konserndirektør for Konsernstab/Fellestjenester fra 1. mars 2018. Hun kom til Gjensidige som leder for Investor Relations i 2011, og overtok i 2016 i tillegg ansvaret for M&A og kapitalstyring.

Flessum har tidligere vært investeringsanalytiker og porteføljeforvalter i Orkla, rådgiver innen corporate finance i Kreditkassen og arbeidet med revisjon i Coopers & Lybrand.

Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 3.567 (sist endret 27. april 2018).

Catharina Hellerud

Konserndirektør, Analyse, Produkt og pris

Catharina Hellerud (1968) har vært konserndirektør  for Analyse, Produkt og Pris i Gjensidige siden 2016. 

Hellerud begynte i Gjensidige i 2007 som IR-direktør og var finansdirektør (CFO) fra 2011 til 2016. Hun har tidligere blant annet vært ansatt ved Oslo Børs og arbeidet som revisor i Ernst & Young. Hellerud er statsautorisert revisor fra NHH og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Hellerud er styreleder i Oslo Børs.

Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 19.678 (sist endret 27. april 2018).

Mats C. Gottschalk

Konserndirektør, Næringsliv

Mats C.  Gottschalk (1977) har vært konserndirektør for Næringsliv i Gjensidige siden 2015.

Gottschalk begynte i Gjensidige i 2011 med ansvar for strategi, oppkjøp og transaksjoner. Han har tidligere blant annet vært executive director i investeringsbanken Goldman Sachs International, og har hatt ulike stillinger i investeringsbanken J.P. Morgan i London. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og Universität St. Gallen.

Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 15.403 (sist endret 27. april 2018).

Jørgen Ringdal

Konserndirektør, Organisasjon, HR og Sikkerhet

Jørgen Ringdal (1960) har vært konserndirektør for Organisasjon, HR og Sikkerhet i Gjensidige siden 1. mars  2018..

Ringdal begynte i Gjensidige i 1996 og har hatt ulike konserndirektørstillinger i konsernet, blant annet som leder for konsernstab/fellestjenester og økonomi-/ finansdirektør. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger, blant annet i Norges Bank og KPMG. Ringdal er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 23.953 (sist endret 27. april 2018).

Kim Rud-Petersen

Konserndirektør, Danmark

Kim Rud-Petersen (1970) har vært konserndirektør for Norden siden 2010.

Rud-Petersen begynte som salgsdirektør i Kommuneforsikring i 2005 som senere ble kjøpt opp av Gjensidige og har hatt ulike lederstillinger i selskapet, senest som direktør for erhverv/næringsliv i den danske virksomheten. Han har tidligere hatt ulike stillinger i forsikringsbransjen blant annet i AON og Codan. Rud-Petersen har en EMBA fra Universtitet i Monaco.

Han er styremedlem i Compass Human Resources Group A/S og Sundhedsdoktor A/S

Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 12.860 (sist endret  27. april 2018).

Kaare Østgaard

Konserndirektør, Teknologi og utvikling

Kaare Østgaard (1964) har vært konserndirektør for Teknologi og utvikling siden 2015.

Østgaard begynte i Gjensidige i 2004 som direktør for strategi og M&A og har senere hatt ulike lederstillinger i Gjensidige, senest som leder av Skade og IKT. Han har tidligere blant annet vært viseadministrerende direktør og har hatt ulike lederstillinger i EVRY (ErgoGroup). Østgaard er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Han er styreformann i FDC AS og Gjensidige Baltic.

Antall aksjer i Gjensidige Forsikring ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 14.951 (sist endret 27. april 2018).