Konsernledelsen

Konsernledelsen består av 11 personer med variert fagbakgrunn og lang arbeidserfaring fra både Gjensidige og andre selskaper. Med unntak av konsernsjefen representerer medlemmene av konsernledelsen enten et virksomhetsområde eller et stabsområde.

Default

Geir Holmgren

Konsernsjef
Geir Holmgren (1972) er konsernsjef i Gjensidige fra 1. januar 2023.

Holmgren har tidligere hatt ulike lederstillinger i Storebrand ASA, inkludert konserndirektør for bedriftsmarkedet og administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring. 

Holmgren har en Cand Scient-grad fra Universitetet i Oslo og har gjennomført et business management-studium ved Griffith University Brisbane i Australia.

 

Jostein Amdal

Konserndirektør,  Finans
Jostein Amdal (1965) har vært konserndirektør for Styring, Finans og Økonomi siden 1. oktober 2016.

Amdal begynte i Gjensidige som direktør for finans i 2002, og har siden hatt stillingene risikodirektør og leder for kapitalstyring og M&A. Før han kom 
til Gjensidige hadde han ulike lederposisjoner i If, Storebrand og Kværner. 

Amdal er siviløkonom med høyere avdelings eksamen fra Norges Handelshøyskole.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2022: 24 653 

Aysegül Cin

Konserndirektør, Skade (fra 1. juli)
Aysegül Cin (1981) er konserndirektør for Skade fra 1. juli 2023. Hun er styreleder i ADB Gjensidige.

Cin begynte i Gjensidige i 2006 som trainee. Hun har tidligere hatt flere roller og lederstillinger i konsernet i Privat, Næringsliv, Konsernutvikling, Strategi og M&A og Skade. Hun var konserndirektør for Sverige og Baltikum fra 1. september 2018 til 30. april 2023. 

Cin er styremedlem i Norsk Tipping. Hun er utdannet sivilingeniør/MSc i Industriell økonomi og teknologiledelse ved  NTNU og Universität Karlsruhe i Tyskland.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2022: 3 917

Berit Nilsen

Konserndirektør, Analyse, Produkt og Pris
Konstituert konserndirektør, Kommunikasjon, merkevare og bærekraft

Berit Nilsen (1973) har vært konserndirektør for Analyse, Produkt og Pris i Gjensidige siden 1. mai 2023. Hun er også konstituert konserndirektør for Kommunikasjon, merkevare og bærekraft fra samme dato.

Nilsen begynte i Gjensidige i 2012, og har hatt flere lederstillinger på konsernnivå, herunder Risikostyring, Økonomi og Forretningsstyring og Konsernstrategi. Hun var konserndirektør for Mennesker, Strategi og Kommunikasjon i Gjensidige fra 17. januar 2022 til 30. mai 2023. 

Hun har tidligere hatt en rekke lederstillinger i Tryg og har også jobbet som ingeniør i Aker.

Nilsen er utdannet sivilingeniør i marin teknikk ved NTNU, og har en Master of Arts grad fra Universitetet i Oslo og Université Strasbourg i Frankrike.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2022: 1 603

Lars G. Bjerklund

Konserndirektør, Commercial
Lars G. Bjerklund (1971) har vært konserndirektør for Næringsliv i Gjensidige siden 1. september 2018.

Bjerklund har styreverv i datterselskaper i Gjensidige.

Bjerklund begynte i Gjensidige i 2003, og har hatt ulike lederstillinger i konsernet. De siste årene har han blant annet vært COO for den svenske virksomheten, skadedirektør med ansvar for motor og reiseskader, og han har i flere år ledet bedrifts- og landbrukssegmentet i forretningsområdet Næringsliv. 

Bjerklund er utdannet sivilmarkedsfører/Master of marketing and management fra Norges Markedshøyskole (NMH), og har en MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2022: 2 997

Janne Flessum

Konserndirektør, Strategi og konsernutvikling

Janne Flessum (1971) har vært konserndirektør Strategi og konsernutvikling fra 1. mai 2023.

Flessum begynte i Gjensidige som leder for Investor Relations i 2011, og overtok i 2016 i tillegg ansvaret for M&A og kapitalstyring. Hun var konserndirektør for Kommunikasjon og Fellestjenester fra 2018–2021, konserndirektør for Mennesker, Strategi og Kommunikasjon fra 2021 til januar 2022 og deretter konserndirektør for Analyse, Produkt og Pris fra januar 2022 til april 2023.

Hun har tidligere vært investeringsanalytiker og porteføljeforvalter i Orkla, rådgiver innen corporate finance i Kreditkassen og arbeidet med revisjon i Coopers & Lybrand.

Flessum er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2022: 8 251

René Fløystøl

Konserndirektør, Privat
Rene Fløystøl (1981) har vært konserndirektør for Privat i Gjensidige siden 1. juni 2020.

Fløystøl er styremedlem i MyCar Group, og han har styreverv i datterselskaper i Gjensidige.

Fløystøl begynte i Gjensidige i 2011, og har hatt flere lederstillinger i konsernet. I divisjon 
Privat har han blant annet vært direktør for Forretningsstyring, Kundesenteret og sist Digitalisering og Utvikling. Fløystøl er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2022: 4 506

Tor Erik Silset

Konserndirektør, Teknologi og innsikt

Tor Erik Silset (1976) har vært konserndirektør for Teknologi og Innsikt (området het frem til september 2022 Teknologi og Infrastruktur) siden 1. juni 2020.

Silset begynte i Gjensidige i 2005 da han kom fra Deloitte Consulting. Han har tidligere hatt flere roller og lederstillinger i konsernet i Privat, Næringsliv, Økonomi- og Forretningsstyring på konsernnivå, senest som direktør for Eiendom Ansvar Norden og landsjef for Danmark i Analyse, Produkt og Pris.

Silset er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Antall aksjer i Gjensidige 31.12.2022: 4 695

Catharina Hellerud

Chief Risk Officer

Catharina Hellerud (1968) har vært Chief Risk Officer siden 17. januar 2022.

Hellerud begynte i Gjensidige i 2007 som IR-direktør og var finansdirektør (CFO) fra 2011 til 2016. Hun har tidligere blant annet vært ansatt ved Oslo Børs og arbeidet som revisor i Ernst & Young.

Hellerud er utdannet statsautorisert revisor fra NHH og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Hellerud er styremedlem i Mesta AS.

Antall aksjer i Gjensidige: 27 265

Iason H. Johannessen

Konstituert konserndirektør Danmark

Iason H. Johannessen (1987) har vært konserndirektør for den danske organisasjonen siden 1. mai 2023.

Johannessen er medlem av styret i Forsikring & Pension (den danske bransjeforeningen for forsikringsselskaper og pensjonskasser).
Han begynte i Gjensidige i 2013 som analytiker innen produkt og pris, og har hatt flere lederstillinger i den danske organisasjonen siden. I det siste har han hatt stillingen som direktør for finans og strategi i Danmark.

Johannessen har en Master of Science i Economics and Business Administration fra Copenhagen Business School, og har også jobbet flere år som ekstern foreleser ved avdelingen for ledelse, politikk og filosofi.

Marit Agner Matheson

Konstituert konserndirektør, People
Marit Agner Matheson (1978) har vært konstituert konserndirektør for People siden 1. mai 2023.
Matheson begynte i Gjensidige i 2005 som trainee. Hun har tidligere hatt flere roller i konsernet, i Privat, konsernstrategi, Gjensidigeskolen og HR. Hun var HR-direktør fra 15 mai 2021 til 30. april 2023. 

Hun er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.