Konsernledelsen

Konsernledelsen består av 10 personer med variert fagbakgrunn og lang arbeidserfaring fra både Gjensidige og andre selskaper. Med unntak av konsernsjefen og konserndirektør Jørgen Ringdal, representerer medlemmene av konsernledelsen enten et virksomhetsområde eller et stabsområde.

Default

Helge Leiro Baastad

Konsernsjef
Helge Leiro Baastad (1960) har vært konsernsjef i Gjensidige siden 2003. Han er  styremedlem i Finans Norge og Kavli Holding AS.

Baastad begynte i Gjensidige i 1998 som direktør for privatmarkedet. I 2000 ble han en del av konsernledelsen og ansvarlig for Marked og Støttefunksjoner. Han har tidligere blant annet hatt ulike lederstillinger i Jordan AS og Denofa Lilleborg Fabrikker. Baastad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Jostein Amdal

Konserndirektør,  Finans
Jostein Amdal (1965) tok over som CFO og konserndirektør for finans fra 1. oktober 2016.

Amdal kom til Gjensidige som finansdirektør i 2002, og har siden hatt stillingene risikodirektør og leder for kapitalstyring og M&A. Før han kom til Gjensidige hadde han ulike lederposisjoner i If, Storebrand og Kværner. Amdal er siviløkonom med høyere avdelings eksamen fra Norges Handelshøyskole.

Lars G. Bjerklund

Konserndirektør, Næringsliv
Lars G. Bjerklund (1971) har vært konserndirektør for Næringsliv i Gjensidige siden 1. september 2018.

Bjerklund begynte i Gjensidige i 2003, og har hatt ulike lederstillinger i konsernet. De siste årene har han blant annet vært COO for den svenske virksomheten, skadedirektør med ansvar for motor og reiseskader, og han har i flere år ledet bedrifts- og landbrukssegmentet i næringslivsdivisjonen.

Bjerklund er utdannet Sivilmarkedsfører/Master of marketing and management fra Norges Markedshøyskole (NMH), og har en MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Aysegül Cin

Konserndirektør, Sverige
Aysegül Cin (1981) har vært konserndirektør for Sverige siden 1.september 2018.

Cin begynte i Gjensidige i 2006 som trainee. Hun har tidligere hatt flere roller og lederstillinger i konsernet i Privat; Konsernutvikling; Strategi og M&A; Skade; og sist som Direktør for CRM og Digitale kanaler i divisjon Næringsliv. Hun er utdannet sivilingeniør/MSc i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og Universität Karlsruhe i Tyskland.

Janne Flessum

Konserndirektør Mennesker, strategi og kommunikasjon
Janne Merethe Flessum har vært konserndirektør for Mennesker, strategi og kommunikasjon fra 1. mars 2018. Hun kom til Gjensidige som leder for Investor Relations i 2011, og overtok i 2016 i tillegg ansvaret for M&A og kapitalstyring.

Flessum har tidligere vært investeringsanalytiker og porteføljeforvalter i Orkla, rådgiver innen corporate finance i Kreditkassen og arbeidet med revisjon i Coopers & Lybrand.

Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

René Fløystøl

Konserndirektør, Privat
René Fløystøl (1981) har vært konserndirektør for Privat i Gjensidige siden 1. juni 2020. 

Fløystøl begynte i Gjensidige i 2011, og har hatt ulike lederstillinger i konsernet, sist som leder for Digitalisering og Utvikling i Privat. 

Fløystøl er utdannet Siviløkonom med spesialisering i finans fra Handelshøyskolen BI.

Mats C. Gottschalk

Konserndirektør, Danmark
Mats C. Gottschalk (1977) har vært konserndirektør for segment Danmark i Gjensidige fra 1. september 2018.

Gottschalk begynte i Gjensidige i 2011 med ansvar for strategi, oppkjøp og transaksjoner. Han har også vært konserndirektør for segment næringsliv. Han har tidligere blant annet vært executive director i investeringsbanken Goldman Sachs International, og har hatt ulike stillinger i investeringsbanken J.P. Morgan i London. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU og Universität St. Gallen.

Catharina Hellerud

Konserndirektør, Analyse, Produkt og pris
Catharina Hellerud (1968) har vært konserndirektør  for Analyse, Produkt og Pris i Gjensidige siden 2016. 

Hellerud begynte i Gjensidige i 2007 som IR-direktør, og var finansdirektør (CFO) fra 2011 til 2016. Hun har tidligere blant annet vært ansatt ved Oslo Børs og arbeidet som revisor i Ernst & Young. Hellerud er statsautorisert revisor fra NHH og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Jørgen Ringdal

Konserndirektør, rådgiver for konsernsjefen
Jørgen Ringdal (1960) har vært konserndirektør for Organisasjon og HR i Gjensidige siden 1. mars  2018 og frem til 28. februar 2021. Han er nå rådgiver for konsernsjefen.

Ringdal begynte i Gjensidige i 1996 og har hatt ulike konserndirektørstillinger i konsernet, blant annet som leder for konsernstab/fellestjenester og økonomi-/ finansdirektør. Han har tidligere hatt ulike lederstillinger, blant annet i Norges Bank og KPMG. Ringdal er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Tor Erik Silset

Konserndirektør, Teknologi og infrastruktur

Tor Erik Silset (1976) har vært konserndirektør for Teknologi og Infrastruktur i Gjensidige siden 1. juni 2020.

Silset begynte i Gjensidige i 2005, og har hatt ulike lederstillinger i konsernet, sist som Direktør for Eiendom Ansvar i Norden og landsjef for Analyse, Produkt og Pris-divisjonen i Danmark.

Silset er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. 

Tor Erik Silset