Samfunnsansvaret vårt

Formålet vårt er å skape verdier for samfunnet gjennom å sikre liv, helse og verdier, og avlaste kundene for risiko.

Etiske, sosiale og miljømessige hensyn er integrert i den daglige driften og i forholdet til konsernets interessenter.

Vi skal bidra til et bedre samfunn ved å:

  1. Forebygge trafikkulykker
  2. Forebygge brann
  3. Investere på en etisk forsvarlig måte
  4. Bekjempe diskriminering
  5. Være en kompetansefremmende arbeidsgiver
  6. Være en helsefremmende arbeidsplass
  7. Vise respekt for kundene våre og deres personvern
  8. Bekjempe korrupsjon og smøring
  9. Beskytte varslere
  10. Ta vare på miljø og klima

Les mer om vårt samfunnsansvar i årsrapporten

Policy-dokumenter om samfunnsansvar

 
 

Et tryggere samfunn

 
Vi engasjerer oss i menneskers og bedrifters liv både før og etter skade. Gjennom mange år har vi samlet kunnskap om hva som forårsaker skader og hvordan vi kan unngå dem.

Denne kunnskapen gir vi tilbake til kundene, myndigheter og samfunnet for øvrig gjennom rådgivning, samarbeidsprosjekter og deltakelse i samfunnsdebatten.

 
Vi samarbeider blant andre med: