Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Sponsorvirksomheten vår

Gjensidige er en stolt idrettssponsor, og gjennom samarbeidsavtalene våre ønsker vi å løfte frem gleden og de mange positive sidene ved å drive idrett. På den måten håper vi å motivere folk flest til å være fysisk aktive.

Vi sponser både topp- og breddeidrett og jobber med sponsorobjekter som har et godt omdømme og de samme verdiene som oss.

For Gjensidige er sponsorvirksomheten viktig også fordi den sikrer verdifull profilering og skaper positive assosiasjoner til selskapet, i tillegg til å bygge intern kultur og stolthet blant våre ansatte. 

Norges Håndballforbund

Norges-handballforbund

Gjensidige er sponsor av Norges Håndballforbund, og vi har vært hovedsponsor av kvinnelandslaget i håndball (Håndballjentene) helt siden 1991. Vi er i tillegg tittelsponsor av Håndballguttas årlige internasjonale turnering, Gjensidige Cup. Både Håndballjentene og Håndballgutta er elsket av det norske folk, og vi i Gjensidige er stolte over å assosiere oss med dem.

Håndball er Norges nest største lagidrett etter fotball. NHF har 135 000 medlemmer fordelt på 800 klubber. I henhold til sponsoravtalen skal en del av midlene brukes til skadeforebyggende tiltak i regi av NHF.

Les om Minihåndball­jentene

Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen

Gjensidige er hovedsamarbeidspartner med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NIF er øverste organ i landets største folkebevegelse med 2,1 millioner medlemmer. Visjonen er «Idrettsglede for alle». Den prestasjonsorienterte virksomheten ivaretas av NIFs toppidrettsavdeling – Olympiatoppen. Gjensidige er opptatt av å støtte både breddeidrett og toppidrett, og vi er stolte over å sponse en organisasjon som legger forholdene til rette for fysisk aktivitet for barn, unge og voksne over hele landet, gjennom 11 532 idrettslag.

Norges Friidrettsforbund

Gjensidige er hovedsponsor av Norges Friidrettsforbund, som er et av landets største idrettsforbund med over 76 000 medlemmer fordelt på 850 klubber. Sammen med Friidrettsforbundet ønsker vi å styrke folks fysiske helse gjennom å levere gode opplevelser knyttet til fysisk aktivitet. Sponsoratet vil derfor ha fokus på aktivitetstilbud og prosjekter som skal motivere folk i alle aldre til å være i bevegelse. Blant annet har vi sammen utviklet appen «Plogger». Appen er ment som et helsefremmende tiltak, men skal også bidra til å holde Norge rent fordi man plukker søppel samtidig som man trener. Under Oslo Maraton 2018 hadde vi, i samarbeid med arrangøren, en egen «ploggedistanse» på 10 kilometer for både store og små.

En del av sponsormidlene til Norges Friidrettsforbund skal brukes på skadeforebyggende tiltak, blant annet undervisning i skadeforebyggende trening i trenerutdanningen og kurs i regi av Norges Friidrettsforbund og friidrettskretsene.

Norges Ishockeyforbund

Gjensidige er hovedsponsor av Norges Ishockeyforbund (NIHF), som har 15 000 aktive medlemmer fordelt på 105 klubber. NIHF er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF), og har som hovedoppgave å organisere ishockeysporten på bredde- og elitenivå.

NIHF skal lede, forvalte og være en pådriver i utviklingen av ishockeyidretten i Norge og i tillegg bidra aktivt til utviklingen av sporten internasjonalt. Norsk Ishockey er inne i en positiv utvikling, med styrket omdømme, økende aktivitet og en bedret anleggssituasjon.

NIHFs visjon er «Ishockeyglede for hele Norge». Ambisjonen er å arbeide for en sterkere geografisk spredning av sporten til de steder av landet der det ennå ikke finnes ishaller, men også å styrke sporten i klubber og områder hvor den i dag allerede er etablert.

Norges Svømmeforbund

Gjensidige er hovedsponsor av Norges Svømmeforbund, som har 68 000 medlemmer og 280 medlemsklubber. Et viktig mål for samarbeidsavtalen er å forebygge drukningsulykker gjennom å legge til rette for tiltak som sikrer at så mange som mulig blir svømmedyktige.

Norges Svømmeskole er forbundets nasjonale plan for svømmeopplæring. Den skal bidra til at de lokale svømmeklubbene og instruktørene rundt om i landet kan tilby svømmeopplæring av høy faglig kvalitet basert på solid pedagogikk og metodikk. Opplæringen bygger på nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Tryggivann.no er portalen for påmelding og administrering av svømmekursene. Denne tjenesten utvikles og driftes av Norges Svømmeforbund, i samarbeid med Gjensidige, på vegne av alle arrangørklubbene.

Norges Svømmeforbund skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å delta i svømmeaktiviteter ut fra sine ønsker og behov. Forbundet skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og en ledende organisasjon for å fremme svømmeaktiviteter og livredning. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Visjonen er at «Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge».

Særforbundsalliansen

Gjensidige er hovedsponsor av Særforbundsalliansen (SFA), som består av 15 små, mellomstore og store særforbund for til sammen 39 sportsgrener. Vi ønsker med dette samarbeidet å støtte topp og bredde i de mindre norske idrettene.

SFA er Norges nest største «særforbund» med ca. 230 000 medlemmer fordelt på ca. 2 400 klubber over hele landet. Alliansen arrangerer årlig rundt 2 700 nasjonale og internasjonale turneringer. Formålet til Særforbundsalliansen er: «Sammen skal vi bidra til å utvikle og styrke våre særforbunds økonomi, synlighet og aktivitet i både topp og bredde i samarbeid med NIF, offentlige etater og norsk næringsliv».

Les om de forskjellige særforbundene i alliansen

Refleksvester til barnehager og skoler

Gjensidige ønsker å bidra til økt trafikksikkerhet for barn og unge, og sponser derfor gratis refleksvester til barnehager og skoler.

Vi har to søknadsperioder i året

  • 1. januar til 1. mars
  • 1. august til 15. november

Trykk her for å søke.