Særforbundsalliansen

Gjensidige er hovedsponsor av Særforbundsalliansen (SFA), som består av 15 små, mellomstore og store særforbund for til sammen 39 sportsgrener. Vi ønsker med dette samarbeidet å støtte topp og bredde i de mindre norske idrettene.

Her kan du lese om de forskjellige særforbundene i alliansen.

 

Norges Badminton Forbund

Norges Badminton Forbund (NBF) ble stiftet i 1938 og er et serviceorgan for alle tilsluttede klubber. NBF har i dag rundt 5 600 medlemmer i 124 klubber, fordelt på 9 særkretser. Badmintonforbundet organiserer topp- og breddeidrett for barn, ungdom og voksne, og har ansvaret for tilbud om badminton til personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Norges Bandyforbund

Bandy er Norges tredje største lagidrett etter fotball og håndball. Norges Bandyforbund (NBF) har 28 000 medlemmer, hvorav 10 000 lisensierte utøvere i alderen 13 år og eldre.

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund (NBBF) ble stiftet i 1968 og har i dag i underkant av 11 000 medlemmer i 131 klubber, fordelt på 5 regioner. NBBFs visjon er «basketball mer enn en idrett», og verdiene våre er «inkluderende, gøy og målrettet». Basketballforbundet organiserer topp- og breddeidrett for barn, ungdom og voksne, og har ansvaret for tilbud om basket til personer med funksjonsnedsettelse (rullestolbasket).

Norges Biljardforbund

Biljard er en stor idrett på verdensbasis, men en liten idrett i Norge. Biljardforbundet har ca. 2 500 medlemmer fordelt på 43 klubber over hele landet som driver med de tre biljardgrenene Carambole, Pool og Snooker. I Norge er Pool den grenen som utøves av flest – også i stor grad i uorganiserte aktiviteter. 

Norges Bordtennisforbund

Det internasjonale bordtennisforbundet, hvor Norges Bordtennisforbund er medlem, har 226 medlemsland. Bordtennis er verdens mest utbredte idrett. Norges Bordtennisforbund har ca. 5 000 medlemmer fordelt på 111 klubber, men bordtennis er også en svært populær idrett på skoler, i mange bedrifter, i parker og i fritidsklubber. Bordtennis er også en stor idrett for funksjonshemmede, og norsk bordtennis er stolt av å ha vunnet mange medaljer i Paralympics, VM og EM.

Norges Bokseforbund

Norges Bokseforbund har 4 500 medlemmer fordelt på 72 klubber over hele landet. Forbundet arrangerte sitt første norgesmesterskap allerede i 1909 og hadde 14 boksere med i de olympiske lekene i 1920. Norges første OL-gullmedalje kom med Otto Von Porat i tungvekt i 1924.

Norges Bowlingforbund

Norges Bowlingforbund (NBF) ble stiftet i 1962 og har ansvaret for alt bowlingspill i idrettens regi. NBF har ca. 2 000 lisensierte spillere, som blant annet deltar i ligaspill. Ligaen har tre divisjonsnivåer, hvorav den øverste divisjonen er landsdekkende/nasjonal. I tillegg spilles det veteranligakamper og flere hundre tidsbegrensede turneringer hvert år. NBF har ulike landslag, fra junior til veteran, som årlig deltar i diverse internasjonale mesterskap. Norsk bowling har også aktivitetstilbud for hørselshemmede og for personer med fysiske og psykiske utfordringer. Bowling er en ikke-olympisk idrett; den største på verdensbasis utenfor den olympiske familien.

Norges Bueskytterforbund

Norges Bueskytterforbund ble stiftet i 1948 og har etter hvert utviklet seg til å bli et av de mest aktive særforbundene, relativt sett. Av de ca. 3 500 medlemmene er mer enn 1 100 konkurranseskyttere som deltar i mer enn 250 konkurranser i året. Idretten er representert i alle fylker og fordeler seg på over 100 klubber.

Norges Danseforbund

Norges Danseforbund har 15 000 medlemmer fordelt på 120 klubber. Forbundet organiserer grener som Jazz, Moderne, Swing, Standard, Latin, Hip Hop, Break, Sportsdrill, Linedance, Salsa, Disco, Freestyle og Rock’n Roll. Det avholdes hvert år over 15 forskjellige norgesmesterskap i dans. Norske dansere er i verdenstoppen i flere grener, og Norges Danseforbund er det forbundet som har tatt flest EM- og VM-medaljer i norsk idrett de seneste årene. 

Norges Fekteforbund

Norges Fekteforbund (NF) ble stiftet i 1911, og er et av de eldste særforbundene i NIF. Norges Fekteforbund har 1 600 aktive medlemmer fordelt på 27 klubber. NF er et av de mindre særforbundene, men kan vise til gode internasjonale resultater. Fekting har vært på det olympiske programmet siden starten av de moderne olympiske lekene i Athen i 1896, og Norge tok sist en sølvmedalje under Sommer-OL i London 2012. 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har over 104 000 medlemmer og er landets eldste særforbund. Forbundet organiserer konkurranse- og breddeaktiviteter for barn, ungdom og voksne, og har ansvaret for tilbudet til funksjonshemmede innen alle aktiviteter og grener. Forbundet arbeider etter virksomhetsideen «Grunnlaget legges i gym og turn!» 

Norges Klatreforbund

Norges Klatreforbund har mer enn 20 000 medlemmer fordelt på rundt 200 klubber over hele landet. Forbundet er i kraftig vekst – faktisk det fjerde raskest voksende idrettsforbundet i Norge. Formålet er å fremme klatresporten i Norge og å representere den internasjonalt. Utviklingen av sporten skal skje på en sikker måte, i tråd med miljø- og naturvernhensyn. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Visjonen “LAV TERSKEL, HØYE MÅL” skal gi større bredde, inkludering og tilrettelegging av sporten, i tillegg til å styrke klubbenes evne til å heve sine ambisjoner.

Norges Skytterforbund

Norges Skytterforbund har 33 000 medlemmer fordelt på 525 klubber. Forbundet organiserer fire skytegrener: rifle, pistol, leirdue og viltmål. Med visjonen «livslang skyteglede» skal forbundet videreutvikle skyting som en attraktiv, trygg og sunn idrett, der både bredde og topp blir ivaretatt.

Norges Studentidrettsforbund

Norges studentidrettsforbund er det nest største særforbundet i norsk idrett for aldersgruppen 20–25 år, med mer enn 36 000 aktive medlemmer totalt. Omkring én av åtte studenter i Norge er aktiv i et studentidrettslag. Med grunnideen "en sunn sjel i et sunt legeme" bidrar studentidrettslagene til en sosial og fysisk aktiv hverdag for studenter over hele landet.

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund

Norges Vannski- og Wakeboard Forbund er et særforbund med i overkant av 2 000 medlemmer fordelt på 20 klubber. Aktiviteten består av grenene vannski, barfot, wakeboard bak båt og kabelwakeboard og utøves av både funksjonsfriske og funksjonshemmede i alle aldre. Selv om idretten er liten her i Norge, er den stor på verdensbasis. Forbundets visjon er «Gøy på vannet!».