Styret

Styret har ti medlemmer, hvorav tre ansatterepresentanter. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges for ett år av gangen av generalforsamlingen, etter innstilling fra nominasjonskomiteen og vedtektenes krav til styrets sammensetning, med hensyn til kompetanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Ansatterepresentantene velges for to år av gangen, av selskapets ansatte.

Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og er i samsvar med fastsatt styreinstruks. Styret har jevnlige møter og har forhåndsavtalt ni møter hvert år. Avhengig av sak og situasjon, avholdes det ytterligere møter som kan være telefonmøter.

Styret har tre arbeidsutvalg: godtgjørelsesutvalg, revisjonsutvalg og risikoutvalg.

Styret har fastsatt instruks for daglig leder og gjennomfører årlig egenevaluering.

Les styreinstruksen her

Gisele Marchand

Marchand_Gisele.jpg

Styreleder
Gisele Marchand (1958) ble valgt til styreleder i 2018, og har vært styremedlem i Gjensidige siden 2010. Hun leder godtgjørelsesutvalget, og er medlem av risikoutvalget. Marchand er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København. Marchand er styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA, og styreleder i Norgesgruppen Finans Holding AS.Videre er hun styremedlem i Selvaag Bolig ASA, hvor hun medlem av godtgjørelsesutvalget. Hun er styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Scatec Solar ASA samt styreleder i Boligbygg Oslo KF. Hun er medlem i valgkomitéen til Entra Eiendom AS. Hun har også tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.

Marchand har tidligere vært administrerende direktør i Advokatfirmaet Haavind AS, Eksportfinans ASA, Statens pensjonskasse og Bates Group, samt konserndirektør i Den norske Bank med ansvar for person- og bedriftskunder i Norge.

Marchand har en betydelig ledererfaring innen finanssektoren, og har i tillegg god forsikringskompetanse gjennom sitt styreverv i Gjensidige Forsikring gjennom flere år.

Gisele Marchand er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Marchand er på valg til styret i 2023.

Ellen Kristin Enger

EllenEnger.jpg
Styremedlem
Ellen Kristin Enger (1963) ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i 2020.  Enger arbeider som GOS Autorisert Forsikringsrådgiver i Skade og Person i Gjensidige Forsikring.
Enger har vært ansatt i Gjensidige Forsikring siden 1986. Hun er Nestleder i Finansforbundet i Gjensidige Forsikring og er hovedtillitsvalgt i divisjon Privat. Enger har verv som styremedlem i Gjensidige Pensjonskasse.

Enger er på valg til styret i 2024.

Eivind Elnan

Elnan_Eivind.jpg

Styremedlem
Eivind Elnan (1974) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017. Elnan er utdannet sivilingeniør (Industriell Økonomi og Teknologiledelse) fra NTNU.

Han er styreleder i AX Innovasjon AS, Industrivegen 10 Verdal AS, FPS Holding AS og Braxi AS. Han er styremedlem i Gjensidigestiftelsen, Securo AS og Scuti AS.

Elnan har etablert og bygget opp flere teknologiselskaper, herunder Securo AS, og Hypoxic Technologies AS som i 2017 ble en del av det tyske konsernet Wagner Group GmbH, og hvor han nå er daglig leder.

Elnan har tidligere jobberfaring fra blant annet Securo AS, Innherred Vekst AS og Accenture

Elnan har betydelig erfaring som leder og fra gründervirksomhet og utvikling av teknologiselskaper.

Eivind Elnan er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Elnan er på valg til styret i 2023.

Vibeke Krag

Krag_Vibeke.jpg

Styremedlem
Vibeke Krag (1962) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018. Krag er Cand.jur. fra Københavns Universitet, og har Board Leadership Masterclass fra Copenhagen Business School.

Hun er styremedlem i Nykredit A/S, NykreditRealkredit A/S, Forenet Kredit og Konkurrancerådet, oppnevnt av den danske regjering. I tillegg er hun medlem av nominasjonskomiteen for Københavns Universitet.

Krag har i tillegg betydelig erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper innenfor forsikring, finans, energi og offentlige styrer og komitéer.

Krag har bred ledererfaring, juridisk kompetanse og betydelig kompetanse og erfaring innen forsikringsfaget.

Vibeke Krag er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Krag er på valg i 2023.

Sebastian Buur Gabe Kristiansen

SebastianBGKristiansen.jpg
Styremedlem
Sebastian Buur Gabe Kristiansen (1987) har vært ansattrepresentant i Gjensidiges styre siden 2020.

Han er formann for Forsikringsforbundet i Gjensidige Forsikring i Danmark.

Gabe Kristiansen har finansutdannelse i forsikring, pensjon og realkreditt fra Niels Brock i København samt supplerende utdannelse fra Forsikringsakademiet.

Gabe Kristiansen har hatt ulike stillinger i forsikring både i Alka Forsikring og If. I Gjensidige har han arbeidet med skadebehandling og systemutvikling.

Gabe Kristiansen er på valg til styret i 2023.

Tor Magne Lønnum

Lonnum_Tor_Magne.jpg

Styremedlem
Tor Magne Lønnum ble valgt som styremedlem for første gang i 2020. Lønnum er utdannet registrert revisor fra Handelshøyskolen BI, han har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole, samt Executive master of business and administration fra University of Bristol and Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.  

Lønnum er styremedlem i Recover Nordic. Han arbeider som CFO i Falck A/S.

Lønnum har erfaring som styreleder i Lindorff, styremedlem i TGS Nopec Geophysical Company ASA, styremedlem i Bakkafrost og SR Bank. Han har tidligere erfaring som CFO i Aimia Inc., Tryg as og Tryg Forsikring as. Videre har Lønnum erfaring som Manager KPMG as, CFO og konserndirektør for strategi og konsernutvikling i Gjensidige NOR Forsikring og som CFO i Gjensidige Forsikring ASA.

Tor Magne Lønnum er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Lønnum er på valg i 2023.

Hilde Merete Nafstad

Nafstad_Hilde.jpg

Styremedlem
Hilde Merete Nafstad (1963) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017.

Nafstad er utdannet Siviløkonom fra BI.
 
Hun har flere styreverv i Equinors internasjonale datterselskaper. I 2017 ble hun valgt inn som varamedlem til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

Nafstad arbeider som direktør for finans og kontroll i Equinor.

Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Equinor (tidligere Statoil), Norsk Hydro, Saga Petroleum og Olje- og energidepartementet.

Nafstad har bred erfaring fra olje og energisektoren, samtidig som hun har finansiell kompetanse og bred ledererfaring.

Hilde Merete Nafstad er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Nafstad er på valg til styret i 2023.

Ruben Pettersen

Ruben_Pettersen.jpg

Styremedlem
Ruben Pettersen (1988) ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i 2020.

Pettersen har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høyskole. Pettersen arbeider som Kunderådgiver i Gjensidige Forsikring. Han er også Konsernhovedverneombud og Konserntillitsvalgt i Gjensidige Forsikring. 

Pettersen er på valg til styret i 2024.

Terje Seljeseth

Seljeseth_Terje.jpg

Styremedlem
Terje Seljeseth (1960) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018.

Seljeseth er ADB-kandidat/IT fra Datahøgskolen i Oslo, og har Matematikk/informatikk fra UIO.

Seljeseth er styrets leder i GnT AS, og styremedlem i Headhunter, Adevinta ASA, TX Markets og Videocation.NO AS.

Han arbeider med analyse i Stiftelsen Tinius, og har tidligere vært konserndirektør for områdene Produkt & teknologi og for Rubrikk/markedsplasser i Schibsted. I tillegg har han vært administrerende direktør i FINN.no, og hatt forskjellige stillinger i Aftenposten AS og Telenor Media AS.

Seljeseth har en betydelig ledererfaring og kompetanse innen teknologi og digitalisering.

Terje Seljeseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Seljeseth er på valg i 2023.

Gunnar Robert Sellæg

Portrett Gunnar Sellæg

Styremedlem
Gunnar Robert Sellæg (1973) er styremedlem i Gjensidige fra 2020.

Sellæg er utdannet sivilingeniør fra NTNU/NTH Institutt for kjemisk prosessteknologi, med vekt på prosessreguleringen.

Sellæg er styreleder i Mimiro AS, Dogu-SalesScreen AS, Inspera AS og NewGenerationCommunication AS og styremedlem i NTE ASA, Amedia AS, Catenda AS og VilMer AS. Han arbeider som investor og partner for Spring Capital Polaris.

Sellæg har erfaring som styreleder/styremedlem i flere selskaper tilknyttet Aspiro, Wimp/Tidal, Schibsted samt Telenor, blant annet som styreleder i WiMP Music AS, Aftenposten Forbruker AS, Rock City AS, Telenor Health AS, Telenor Global Wholesale AS, Telenor Digital AS, samt styremedlem i blant annet Ambita AS, SoBazaar AS, Telenor Global Services AS, E24 AS.

Sellæg har videre erfaring som trainee i Schibsted, salgsdirektør og senere CEO i Aftenposten Multimedia AS, daglig leder i Aspiro, samt arbeidet i Telenor i ulike lederstillinger, senest som
markedsdirektør i Telenor Group og Chief Product Officer.

Gunnar Robert Sellæg er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser

Sellæg er på valg til styret i 2023.

Deltatt i møter 2020

  Nasjonalitet Valgt Styremøter/
antall
deltatt
Utvalg  Antall møter/
antall deltatt
Merknad
Gisele Marchand Norsk General-forsamling 16/16 Godtgjørelses-utvalg/-Risiko-utvalg 12/12  
Eivind Elnan Norsk General-forsamling 16/16 Revisjons-
utvalget
8/8  
Vibeke Krag Dansk General-forsamling 16/16 Revisjons-
utvalget
8/8  
Tor Magne Lønnum Norsk General-forsamling 16/15 Revisjons-
utvalget
8/8  
Hilde Merete Nafstad Norsk General-forsamling 16/16 Risiko-
utvalget
8/8  
Terje Seljeseth Norsk General-forsamling 16/15 Risiko-utvalget 8/8  
Gunnar Robert Sellæg Norsk General-forsamling 16/16 Godtgjørelses-
utvalg
4/4  
Ellen Kristin Enger Norsk Valgt av og blant ansatte 11/11 Godtgjørelses-
utvalg
4/4 I styret fra april 2020
Sebastian Buur Gabe Kristiansen Dansk Valgt av og blant ansatte 5/5     I styret fra september 2020
Ruben Pettersen Norsk Valgt av og blant ansatte 5/5 Revisjons-
utvalget
8/8 I styret fra april 2020