Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Styret

Styret har ti medlemmer, hvorav tre ansatterepresentanter. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges for ett år av gangen av generalforsamlingen, etter innstilling fra nominasjonskomiteen og vedtektenes krav til styrets sammensetning, med hensyn til kompetanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Ansatterepresentantene velges for to år av gangen, av selskapets ansatte.

Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og er i samsvar med fastsatt styreinstruks. Styret har jevnlige møter og har forhåndsavtalt ni møter hvert år. Avhengig av sak og situasjon, avholdes det ytterligere møter som kan være telefonmøter.

Styret har tre arbeidsutvalg: godtgjørelsesutvalg, revisjonsutvalg og risikoutvalg.

Styret har fastsatt instruks for daglig leder og gjennomfører årlig egenevaluering.

Les styreinstruksen her

Gisele Marchand

Marchand_GiseleStyreleder
Gisele Marchand (1958) ble valgt til styreleder i 2018 og har vært styremedlem i Gjensidige siden 2010. Hun leder godtgjørelsesutvalget og er medlem av risikoutvalget. Hun er styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA og styreleder i Norgesgruppen Finans Holding AS. Videre er hun styreleder i Selvaag Bolig ASA, hvor hun også leder Revisjonsutvalget og Godtgjørelsesutvalget. Hun er  styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Scatec Solar ASA samt styreleder i Boligbygg Oslo KF. Hun har også tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.

Marchand har tidligere vært administrerende direktør i advokatfirma Haavind AS, Eksportfinans ASA, administrerende direktør i Statens pensjonskasse, administrerende direktør i Bates Group samt konserndirektør i Den norske Bank, med ansvar for person- og bedriftskunder i Norge. Hun er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Marchand eier 1.481 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Per Arne Bjørge

Bjørge_Per_ArneStyremedlem
Per Arne Bjørge (1950) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2011.Han er styreleder og daglig leder i PAB Consulting AS og er styreleder i Borgund Invest AS, Havskjer AS og Havskår AS. Bjørge er styremedlem i Gjensidige­stiftelsen, 3D Perception AS og Tafjord Kraft AS.

Bjørge har tidligere blant annet vært banksjef i Kreditkassen (Nordea) og praktisert som revisor. Han har bachelor i økonomi og administrasjon og har revisoreksamen.

Bjørge eier 10.542 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Eivind Elnan

ElnanStyremedlem
Eivind Elnan (1974) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017. Han har de siste 10 år etablert og bygget opp Securo AS/Scuti AS og Hypoxic Technologies AS, som begge er teknologiselskaper med fokus på brannsikringsløsninger. Han er nå daglig leder i firmaet Hypoxic Technologies AS, som i 2017 ble en del av det tyske konsernet Wagner Group GmbH. Han er utdannet sivilingeniør (Industriell Økonomi og Teknologiledelse) fra NTNU.

Elnan har vært styremedlem i Gjensidige­stiftelsen siden 2016, og tidligere varamedlem til styret. Elnan har tidligere jobberfaring fra blant annet Securo AS, Innherred Vekst AS og Accenture. I tillegg til å være styremedlem i Gjensidigestiftelsen, er han styreleder i Scuti AS, Industrivegen 10 Verdal AS, Braxi AS og Ax Innovasjon AS, samt styremedlem i Securo AS.

Elnan eier 2.200 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. mai 2017).

John Giverholt

John GiverholtStyremedlem
John Giverholt (1952) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2016. Han var tidligere administrerende direktør i Ferd AS. Tidligere har han vært finansdirektør i samme selskap, konserndirektør i DNB og assisterende økonomi direktør i Norsk Hydro.

Han er utdannet siviløkonom fra University of Manchester og har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole.

Giverholt er styreleder i Ortomedic AS, og Lillevold og Partners AS. Han er styremedlem i Aars AS, A Wilhelmsen AS, CEK Holding AS, Fredensborg Eiendom AS og GammelNok AS.

Giverholt eier 3.500 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående. (Sist endret 10. februar 2017.)

Vibeke Krag

KragStyremedlem
Vibeke Krag(1962) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018. Hun har tidligere vært administrerende direktør i Codan Forsikring A/S, juridisk direktør i Codan A/S, Advokat og partner i Eversheds LLP og sjefjurist i Forstædernes Bank A/S.

Hun er styremedlem i Nykredit A/S, Nykredit Realkredit A/S og i Forenet Kredit og Konkurrancerådet. I tillegg er hun medlem av nominasjonskomiteen for Københavns Universitet.

Krag er Cand.jur. fra Københavns Universitet, og har Board Leadership Masterclass fra Copenhagen Business School.

Krag eier 1 500 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående. (Sist endret 13. juli  2018.)

Anne Marie Nyhammer

Anne_Marie_NyhammerStyremedlem
Anne Marie Nyhammer (1964) har vært ansatt-representant i Gjensidiges styre siden 2016. Hun er fagsjef i Gjensidige og tillitsvalgt.
Nyhammer har tidligere vært ansatt i DnB og i Norsk Hydro/Leirvik Sveis.

Nyhammer eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Gunnar Mjåtvedt

Mjåtvedt_GunnarStyremedlem
Gunnar Mjåtvedt (1960) har vært ansatterepresentant i Gjensidiges styre siden 2007. Han er også konsern hovedtillitsvalgt i Gjensidige.

Mjåtvedt har tidligere vært salgs- og markedssjef, assurandør og seniorkonsulent, og har nærmere 30 års erfaring fra forsikringsbransjen. Han har gått realfagslinje på videregående skole, og er utdannet autorisert forsikringsrådgiver på liv og pensjon.

Mjåtvedt eier 2.319 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 25. oktober 2019).

Hilde Merete Nafstad

NafstadStyremedlem
Hilde Merete Nafstad (1963) har vært styremedlem i  Gjensidige siden 2017. Hun er direktør for finans og kontroll i Equinor, og er utdannet Siviløkonom fra BI. Hun ble i 2017 valgt inn som varamedlem til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

Nafstad har tidligere hatt flere ledende stillinger i Equinor, Norsk Hydro, Saga Petroleum og Olje- og energidepartementet. Hun har flere styreverv i Statoils internasjonale datterselskaper.

Nafstad eier 2 946  aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 16.juli 2018).

Terje Seljeseth

SeljesethStyremedlem
Terje Seljeseth (1960) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018. Han jobber i dag med analyse i Stiftelsen Tinius, og har tidligere vært konserndirektør for områdene Produkt & teknologi og for Rubrikk/markedsplasser i Schibsted.  I tillegg har han vært administrerende direktør i FINN.no og hatt forskjellige stillinger i Aftenposten AS og Telenor Media AS.

Seljeseth er ADB kandidat/IT fra Datahøgskolen i Oslo og har Matematikk/informatikk fra UIO.

Seljeseth eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Lotte Kronholm Sjøberg

SjogrenStyremedlem
Lotte Kronholm Sjøberg (1972) har vært ansatterepresentant i Gjensidiges styre siden 2015. Hun er formann for Forsikringsforbundet i Gjensidige Forsikring i Danmark.

Kronholm Sjøberg har tidligere hatt ulike stillinger i konsernet, blant annet som konsulent i eierskifteavdelingen i Nykredit Forsikring. Hun har utdannelse blant annet fra Copenhagen Business School og Mastergrad i Mediation og konfliktmægling fra det juridiske fakultet ved København Universitet.

Kronholm Sjøberg eier 914 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 25. oktober 2019).