Styret

Styret har ti medlemmer, hvorav tre ansatterepresentanter. Styret er valgt av generalforsamlingen etter innstilling fra nominasjonskomiteen og vedtektenes krav til styrets sammensetning, med hensyn til kompetanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet.

Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og er i samsvar med fastsatt styreinstruks. Styret har jevnlige møter og har forhåndsavtalt ni møter hvert år. Avhengig av sak og situasjon, avholdes det ytterligere møter som kan være telefonmøter.

Styret har tre arbeidsutvalg – godtgjørelsesutvalg, revisjonsutvalg og risikoutvalg.

Styret har fastsatt instruks for daglig leder og gjennomfører årlig egenevaluering.

Les styreinstruksen her

Inge K. Hansen

Inge K. Hansen

Styreleder
Inge K. Hansen (1946) har vært styreleder i Gjensidige siden 2008. Han er for tiden også styreleder i Siriusungen AS, Troms Kraft AS, Hotell og Restauranthuset Continental AS, Nets AS, Arctic Securities AS, Point Resources AS og Sissener AS. Han er styremedlem i Fram museum. Han ble kåret til årets styreleder i Norge og i Norden i 2012.

Hansen har tidligere blant annet vært konsern­direktør i Statoil og konsernsjef i Aker Kværner. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Hansen er på valg til styret i 2018. Hansen eier 12.253 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Per Arne Bjørge

Bjørge_Per_Arne

Styremedlem
Per Arne Bjørge (1950) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2011.Han er styreleder og daglig leder i PAB Consulting AS og er styreleder i Borgund Invest AS, Havskjer AS og Havskår AS. Bjørge er styremedlem i Gjensidige­stiftelsen, 3D Perception AS og Tafjord Kraft AS.

Bjørge har tidligere blant annet vært banksjef i Kreditkassen (Nordea) og praktisert som revisor. Han har bachelor i økonomi og administrasjon og har revisoreksamen.

Bjørge er på valg til styret i 2018. Bjørge eier 10.542 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Eivind Elnan

Elnan

Styremedlem
Eivind Elnan (1974) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017. Han har de siste 10 år etablert og bygget opp Securo AS/Scuti AS og Hypoxic Technologies AS, som begge er teknologiselskaper med fokus på brannsikringsløsninger. Han er nå daglig leder i firmaet Hypoxic Technologies AS, som i 2017 ble en del av det tyske konsernet Wagner Group GmbH. Han er utdannet sivilingeniør (Industriell Økonomi og Teknologiledelse) fra NTNU.

Elnan har vært styremedlem i Gjensidige­stiftelsen siden 2016, og tidligere varamedlem til styret. Elnan har tidligere jobberfaring fra blant annet Securo AS, Innherred Vekst AS og Accenture. I tillegg til å være styremedlem i Gjensidigestiftelsen, er han styreleder i Scuti AS, Industrivegen 10 Verdal AS, Braxi AS og Ax Innovasjon AS, samt styremedlem i Securo AS.

Elnan er på valg til styret i 2018. Elnan eier 2.000 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. mai 2017).

John Giverholt

John Giverholt

Styremedlem
John Giverholt (1952) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2016. Han var tidligere administrerende direktør i Ferd AS. Tidligere har han vært finansdirektør i samme selskap, konserndirektør i DNB og assisterende økonomi direktør i Norsk Hydro.

Han er utdannet siviløkonom fra University of Manchester og har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole.

Giverholt er styreleder i Elopak AS, Ortomedic AS, og Lillevold og Partners AS. Han er styremedlem i Aars AS, A Wilhelmsen AS, CEK Holding AS, Fredensborg Eiendom AS og GammelNok AS.

Giverholt er på valg til styret i 2018. Giverholt eier 3.500 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående. (Sist endret 10. februar 2017.)

Anne Marie Nyhammer

Anne_Marie_Nyhammer

Styremedlem
Anne Marie Nyhammer (1964) har vært ansatterepresentant i Gjensidiges styre siden 2016. Hun er fagsjef i Gjensidige og tillitsvalgt.
Nyhammer har tidligere vært ansatt i DnB og i Norsk Hydro/Leirvik Sveis.

Nyhammer er på valg til styret i 2018. Nyhammer eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Lotte Kronholm Sjøberg

Sjogren

Styremedlem
Lotte Kronholm Sjøberg (1972) har vært ansatterepresentant i Gjensidiges styre siden 2015. Hun er formann for Forsikringsforbundet i Gjensidige Forsikring i Danmark.

Kronholm Sjøberg har tidligere hatt ulike stillinger i konsernet, blant annet som konsulent i eierskifteavdelingen i Nykredit Forsikring. Hun har utdannelse blant annet fra Copenhagen Business School og Mastergrad i Mediation og konfliktmægling fra det juridiske fakultet ved København Universitet.

Kronholm Sjøberg er på valg til styret i 2019. Kronholm Sjøberg eier 582 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 30. januar 2018).

Gisele Marchand

Marchand_Gisele

Styremedlem
Gisele Marchand (1958) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2010. og er leder av revisjonsutvalget. Hun er administrerende direktør i advokatfirmaet Haavind AS, styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA og Selvaag Bolig ASA, samt styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Scatec Solar ASA og Boligbygg Oslo KF. Hun har tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.

Marchand har tidligere vært administrerende direktør i Eksportfinans AS, administrerende direktør i Statens pensjonskasse, administrerende direktør i Bates Group samt konserndirektør i Den norske Bank. Hun er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Marchand er på valg til styret i 2018. Marchand eier 1.481 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Gunnar Mjåtvedt

Mjåtvedt_Gunnar

Styremedlem
G
unnar Mjåtvedt (1960) har vært ansatterepresentant i Gjensidiges styre siden 2007. Han er også konsern hovedtillitsvalgt i Gjensidige.

Mjåtvedt har tidligere vært salgs- og markedssjef, assurandør og seniorkonsulent, og har nærmere 30 års erfaring fra forsikringsbransjen. Han har gått realfagslinje på videregående skole, og er utdannet autorisert forsikringsrådgiver på liv og pensjon.

Mjåtvedt er på valg til styret i 2018. Mjåtvedt eier 2.110 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 30. januar 2018).

Hilde Merete Nafstad

Nafstad

Styremedlem
Hilde Merete Nafstad (1963) har vært styremedlem i  Gjensidige siden 2017. Hun er direktør for finans og kontroll i Statoil, og er utdannet Siviløkonom fra BI. Hun ble i 2017 valgt inn som varamedlem til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

Nafstad har tidligere hatt flere ledende stillinger i Statoil, Norsk Hydro, Saga Petroleum og Olje- og energidepartementet. Hun er i dag styremedlem i SN Power AS, og har flere styreverv i Statoils internasjonale datterselskaper.

Nafstad er på valg til styret i 2018 . Nafstad eier 446  aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. mai 2017).

Tine Gottlob Wollebekk

Tine-Gottlob-WollebekkStyremedlem
Tine Gottlob Wollebekk (1962) er ansatt som administrerende direktør i Bank Norwegian og gikk derfor ut av styret 1. juni 2017. Hun hadde vært styremedlem i Gjensidige siden 2014.  Wollebekk eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.