Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Styret

Styret har ti medlemmer, hvorav tre ansatterepresentanter. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges for ett år av gangen av generalforsamlingen, etter innstilling fra nominasjonskomiteen og vedtektenes krav til styrets sammensetning, med hensyn til kompetanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Ansatterepresentantene velges for to år av gangen, av selskapets ansatte.

Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og er i samsvar med fastsatt styreinstruks. Styret har jevnlige møter og har forhåndsavtalt ni møter hvert år. Avhengig av sak og situasjon, avholdes det ytterligere møter som kan være telefonmøter.

Styret har tre arbeidsutvalg: godtgjørelsesutvalg, revisjonsutvalg og risikoutvalg.

Styret har fastsatt instruks for daglig leder og gjennomfører årlig egenevaluering.

Les styreinstruksen her

Gisele Marchand

Marchand_GiseleStyreleder
Gisele Marchand (1958) ble valgt til styreleder i 2018, og har vært styremedlem i Gjensidige siden 2010. Hun leder godtgjørelsesutvalget, og er medlem av risikoutvalget.

Marchand er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Marchand er styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA, og styreleder i Norgesgruppen Finans Holding AS. Videre er hun styremedlem i Selvaag Bolig ASA, hvor hun medlem av godtgjørelsesutvalget. Hun er styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Scatec Solar ASA samt styreleder i Boligbygg Oslo KF. Hun er medlem i valgkomitéen til Entra Eiendom AS. Hun har også tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.

Marchand har tidligere vært administrerende direktør i Advokatfirmaet Haavind AS, Eksportfinans ASA, Statens pensjonskasse og Bates Group, samt konserndirektør i Den norske Bank med ansvar for person- og bedriftskunder i Norge.

Marchand har en betydelig ledererfaring innen finanssektoren, og har i tillegg god forsikringskompetanse gjennom sitt styreverv i Gjensidige Forsikring gjennom flere år.

Gisele Marchand er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Marchand er på valg til styret i 2021.

Marchand eier 1.481 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Ellen Kristin Enger

Styremedlem

Ellen Kristin Enger (1963) ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i 2020.  Enger arbeider som GOS Autorisert Forsikringsrådgiver i Skade og Person i Gjensidige Forsikring.
Enger har vært ansatt i Gjensidige Forsikring siden 1986. Hun er Nestleder i Finansforbundet i Gjensidige Forsikring og er hovedtillitsvalgt i divisjon Privat. Enger har verv som styremedlem i Gjensidige Pensjonskasse.

Enger er på valg til styret i 2022.

Enger eier 945 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

 

Eivind Elnan

ElnanStyremedlem
Eivind Elnan (1974) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017. Elnan er utdannet sivilingeniør (Industriell Økonomi og Teknologiledelse) fra NTNU.

Han er styreleder i AX Innovasjon AS, Industrivegen 10 Verdal AS, FPS Holding AS og Braxi AS. Han er styremedlem i Gjensidigestiftelsen, Securo AS og Scuti AS.

Elnan har etablert og bygget opp flere teknologiselskaper, herunder Securo AS, og Hypoxic Technologies AS som i 2017 ble en del av det tyske konsernet Wagner Group GmbH, og hvor han nå er daglig leder.

Elnan har tidligere jobberfaring fra blant annet Securo AS, Innherred Vekst AS og Accenture

Elnan har betydelig erfaring som leder og fra gründervirksomhet og utvikling av teknologiselskaper.

Eivind Elnan er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.
Elnan er på valg til styret i 2021.

Elnan eier 2.200 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. mai 2017).

Tor Magne Lønnum

Styremedlem
Tor Magne Lønnum ble valgt som styremedlem for første gang i 2020.

Lønnum er utdannet registrert revisor fra Handelshøyskolen BI, han har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole, samt Executive master of business and administration fra University of Bristol and Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.  
  
Lønnum er styremedlem i Recover Nordic. Han arbeider som CFO i Falck A/S.

Lønnum har erfaring som styreleder i Lindorff, styremedlem i TGS Nopec Geophysical Company ASA, styremedlem i Bakkafrost og SR Bank. Han har tidligere erfaring som CFO i Aimia Inc., Tryg as og Tryg Forsikring as. Videre har Lønnum erfaring som Manager KPMG as, CFO og konserndirektør for strategi og konsernutvikling i Gjensidige NOR Forsikring og som CFO i Gjensidige Forsikring ASA.

Tor Magne Lønnum er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Lønnum eier 10.000 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående. (Sist endret 7. februar 2020)

Lønnum er på valg i 2021.

Vibeke Krag

KragStyremedlem
Vibeke Krag (1962) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018. Krag er Cand.jur. fra Københavns Universitet, og har Board Leadership Masterclass fra Copen¬hagen Business School.

Hun er styremedlem i Nykredit A/S, NykreditRealkredit A/S, Forenet Kredit og Konkurrance¬rådet, oppnevnt av den danske regjering. I tillegg er hun medlem av nominasjons¬komiteen for Københavns Universitet.

Krag har i tillegg betydelig erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper innenfor forsikring, finans, energi og offentlige styrer og komitéer.

Krag har bred ledererfaring, juridisk kompetanse og betydelig kompetanse og erfaring innen forsikringsfaget.

Vibeke Krag er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Krag er på valg i 2021.

Krag eier 1 500 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående. (Sist endret 13. juli  2018.)

Hilde Merete Nafstad

NafstadStyremedlem
Hilde Merete Nafstad (1963) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017.

Nafstad er utdannet Siviløkonom fra BI.
 
Hun har flere styreverv i Equinors internasjonale datterselskaper. I 2017 ble hun valgt inn som varamedlem til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

Nafstad arbeider som direktør for finans og kontroll i Equinor.

Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Equinor (tidligere Statoil), Norsk Hydro, Saga Petroleum og Olje- og energidepartementet.

Nafstad har bred erfaring fra olje og energisektoren, samtidig som hun har finansiell kompetanse og bred ledererfaring.

Hilde Merete Nafstad er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Nafstad er på valg til styret i 2021.

Nafstad eier 2 946  aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 16.juli 2018).

Ruben Pettersen

Styremedlem
Ruben Pettersen ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i 2020.

Pettersen har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høyskole. Pettersen arbeider som Kunderådgiver i Gjensidige Forsikring. Han er også Konsernhovedverneombud og Konserntillitsvalgt i Gjensidige Forsikring. 

Pettersen er på valg til styret i 2022.

Pettersen eier 108 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Terje Seljeseth

SeljesethStyremedlem
Terje Seljeseth (1960) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018.

Seljeseth er ADB-kandidat/IT fra Datahøgskolen i Oslo, og har Matematikk/informatikk fra UIO.

Seljeseth er styrets leder i GnT AS, og styremedlem i Headhunter, Adevinta ASA, TX Markets og Videocation.NO AS.

Han arbeider med analyse i Stiftelsen Tinius, og har tidligere vært konserndirektør for områdene Produkt & teknologi og for Rubrikk/markedsplasser i Schibsted. I tillegg har han vært administrerende direktør i FINN.no, og hatt forskjellige stillinger i Aftenposten AS og Telenor Media AS.

Seljeseth har en betydelig ledererfaring og kompetanse innen teknologi og digitalisering.
Terje Seljeseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Seljeseth er på valg i 2021.

Seljeseth eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Gunnar Robert Sellæg

Styremedlem
Gunnar Robert Sellæg (1973) er styremedlem i Gjensidige fra 2020.

Sellæg er utdannet sivilingeniør fra NTNU/NTH. Institutt for kjemisk prosessteknologi, med vekt på
prosessreguleringen.

Sellæg er styreleder i Mimiro AS, Dogu-SalesScreen AS, Inspera AS og
NewGenerationCommunication AS og styremedlem i NTE ASA, Amedia AS, Catenda AS og VilMer
AS. Han arbeider som investor og partner for Spring Capital Polaris.

Sellæg har erfaring som styreleder/styremedlem i flere selskaper tilknyttet Aspiro, Wimp/Tidal,
Schibsted samt Telenor, blant annet som styreleder i WiMP Music AS, Aftenposten Forbruker AS,
Rock City AS, Telenor Health AS, Telenor Global Wholesale AS, Telenor Digital AS, samt
styremedlem i blant annet Ambita AS, SoBazaar AS, Telenor Global Services AS, E24 AS.

Sellæg har videre erfaring som trainee i Schibsted, salgsdirektør og senere CEO i Aftenposten
Multimedia AS, daglig leder i Aspiro, samt arbeidet i Telenor i ulike lederstillinger, senest som
markedsdirektør i Telenor Group og Chief Product Officer.

Gunnar Robert Sellæg er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser


Sellæg er på valg til styret i 2021.

 

Sebastian Buur Gabe Kristiansen

Styremedlem

Sebastian Buur Gabe Kristiansen (1987) har vært ansattrepresentant i Gjensidiges styre siden 2020.

Han er formann for Forsikringsforbundet i Gjensidige Forsikring i Danmark.

Gabe Kristiansen har finansutdannelse i forsikring, pensjon og realkreditt fra Niels Brock i København samt supplerende utdannelse fra Forsikringsakademiet.

Gabe Kristiansen har hatt ulike stillinger i forsikring både i Alka Forsikring og If. I Gjensidige har han arbeidet med skadebehandling og systemutvikling.

Gabe Kristiansen er på valg til styret i 2021.

Gabe Kristiansen eier 0 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående