Styret

Styret har ti medlemmer, hvorav tre ansatterepresentanter. Styret er valgt av representantskapet etter innstilling fra nominasjonskomiteen og vedtektenes krav til styrets sammensetning, med hensyn til kompetanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Styreleder er valgt direkte av representantskapet.

Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og er i samsvar med fastsatt styreinstruks. Styret har jevnlige møter og har forhåndsavtalt ni møter hvert år. Avhengig av sak og situasjon, avholdes det ytterligere møter som kan være telefonmøter.

Styret har to arbeidsutvalg – et godtgjørelsesutvalg og et revisjonsutvalg.

Styret har fastsatt instruks for daglig leder og gjennomfører årlig egenevaluering.

Les styreinstruksen her

Inge K. Hansen

Inge K. Hansen

Styreleder
Inge K. Hansen (1946) har vært styreleder i Gjensidige siden 2008. Han er for tiden også styreleder i Siriusungen AS, Verdensmesterskapet i Skiskyting i Oslo 2016, Harding AS, Troms Kraft AS, Hotell og Restauranthuset Continental AS, Core Energi AS, Nets AS, Arctic Securities AS og NorSun AS. Nestleder i styret i Hydro og styremedlem i Fram museum og Sissener AS. Han ble kåret til årets styreleder i Norge og i Norden i 2012.

Hansen har tidligere blant annet vært konserndirektør i Statoil og konsernsjef i Aker Kværner. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Hansen er på valg til styret i 2017. Hansen eier 12.253 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Per Arne Bjørge

Bjørge_Per_Arne

Styremedlem
Per Arne Bjørge (1950) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2011. Han er styreleder og daglig leder i PAB Consulting AS, styremedlem i Gjensidigestiftelsen og 3D Perception AS, og styreleder i Borgund Invest AS, Tanux Shipping KS, Tanux Shipping AS, Havskjer AS, Havstål AS og sameiet Øvre Volsdalsberga.

Bjørge har tidligere vært blant annet banksjef i Kredittkassen (Nordea) og praktisert som revisor.  Han har bachelor i økonomi og administrasjon og har revisoreksamen..

Bjørge er på valg til styret i 2017. Bjørge eier 10.542 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Knud Peder Daugaard

Knud_Peder_Daugaard

Styremedlem
Knud Peder Daugaard (1950) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2016. Han er senior rådgiver i Nortura SA og er styreleder i en rekke datterselskaper i Nortura konsernet.  Han har vært medlem av generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen siden 2016. Daugaaard har tidligere vært konserndirektør og visekonsernsjef i Nortura og administrerende direktør i Gilde Agro Fellesslakteriet. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Århus.

Daugaard er på valg til styret i 2017. Daugaard eier 3.000 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående(sist endret 5. april 2016).

John Giverholt

John Giverholt

Styremedlem
John Giverholt (1952) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2016. Han er administrerende direktør i Ferd AS. Han er  Utdannet siviløkonom fra University of Manchester og har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole. Tidligere har vært finansdirektør i samme selskap, konserndirektør i DnB og assisterende økonomisk direktør i Norsk Hydro.

Giverholt er på valg til styret i 2017. Giverholt eier 3.500 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående. (Sist endret 10. februar 2017.)

Anne Marie Nyhammer

Anne_Marie_Nyhammer

Styremedlem
Anne Marie Nyhammer (1964) har vært ansatterepresentant i Gjensidiges styre siden 2016. Hun er fagsjef i Gjensidige og tillitsvalgt.

Nyhammer har tidligere vært ansatt i DnB og i Norsk Hydro/Leirvik Sveis.

Nyhammer er på valg til styret i 2018. Nyhammer eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Lotte Kronholm Sjøberg

Kronholm SjøbergStyremedlem
Lotte Kronholm Sjøberg (1972) har vært ansatterepresentant i Gjensidiges styre siden 2015. Hun er formann i Personaleforeningen i Gjensidige Forsikring i Danmark.

Kronholm Sjøberg har tidligere hatt ulike stillinger i konsernet, blant annet som konsulent i eierskifteavdelingen i Nykredit Forsikring. Hun har utdannelse blant annet fra Copenhagen Business School og Mastergrad i Mediation og konfliktmægling fra det juridiske fakultet ved København Universitet.

Kronholm Sjøberg er på valg til styret i 2017. Kronholm Sjøberg eier 429 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 9. november 2016).

Gisele Marchand

Marchand_Gisele

Styremedlem
Gisele Marchand (1958) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2010. Hun er administrerende direktør i advokatfirmaet Haavind AS styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Selvaag Bolig ASA og styremedlem i Eiendomsspar AS og Victoria Eiendom. Styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA. Hun har tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.

Marchand har tidligere vært administrerende direktør i Eksportfinans AS, administrerende direktør i Statens pensjonskasse, administrerende direktør i Bates Group samt konserndirektør i Den norske Bank. Hun er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Marchand er på valg til styret i 2017. Marchand eier 1.481 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Gunnar Mjåtvedt

Mjåtvedt_Gunnar

Styremedlem

Gunnar Mjåtvedt (1960) har vært ansatterepresentant i Gjensidiges styre siden 2007. Han er også konsern hovedtillitsvalgt i Gjensidige.

Mjåtvedt har tidligere vært salgs- og markedssjef, assurandør og seniorkonsulent, og har nærmere 20 års erfaring fra forsikringsbransjen. Han har gått realfagslinje på videregående skole.

Mjåtvedt er på valg til styret i 2018. Mjåtvedt eier 1.975 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 7. november 2016).

Mette Rostad

Rostad_Mette

Styremedlem
Mette Rostad (1964) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2012. Hun er selvstendig næringsdrivende, styremedlem i blant annet Gjensidigestiftelsen og Innherred Renovasjon, Visit Innherred, Mesta Konsern, NTE Elektro, Helse Nord-Trøndelag, Kunnskapsparken i Steinkjer, Verdal Næringsforum, Innherred Vekst, Stiklestad Golfklubb.

Rostad har tidligere vært finansdirektør i Aker Verdal, daglig leder i Aker FDV og daglig leder i Clean-Tech Mid-Norway. Hun er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Rostad er på valg til styret i 2017 Rostad eier 1 550  aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. november 2015).

Tine Gottlob Wollebekk

Tine-Gottlob-Wollebekk Styremedlem
Tine Gottlob Wollebekk (1962) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2014. Hun er Senior Vice President med ansvar for Finansielle tjenester globalt i Telenor ASA, styreleder i MicroEnsure Asia Ltd og  Tameer Micro Finance Bank, styremedlem i PM Retail, Goodtech ASA, Tybring Gjedde, Møller Gruppen AS, Idea Foundation, Aars AS, Telenor Kapitalforvaltning AS og Finn Clausen Gruppen ASA.

Wollebekk har tidligere blant annet hatt flere ledende stillinger hos Skandinaviska Enskilda Banken, senest som CEO i SEB Kort og Landsjef for SEB i Norge. Hun har en Master of Science innen International Business fra Handelshøjskolen i København.

Wollebekk er på valg til styret i 2017. Wollebekk eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.