Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Styret

Styret har ti medlemmer, hvorav tre ansatterepresentanter. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges for ett år av gangen av generalforsamlingen, etter innstilling fra nominasjonskomiteen og vedtektenes krav til styrets sammensetning, med hensyn til kompetanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Ansatterepresentantene velges for to år av gangen, av selskapets ansatte.

Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og er i samsvar med fastsatt styreinstruks. Styret har jevnlige møter og har forhåndsavtalt ni møter hvert år. Avhengig av sak og situasjon, avholdes det ytterligere møter som kan være telefonmøter.

Styret har tre arbeidsutvalg: godtgjørelsesutvalg, revisjonsutvalg og risikoutvalg.

Styret har fastsatt instruks for daglig leder og gjennomfører årlig egenevaluering.

Les styreinstruksen her

Gisele Marchand

Marchand_GiseleStyreleder
Gisele Marchand (1958) ble valgt til styreleder i 2018, og har vært styremedlem i Gjensidige siden 2010. Hun leder godtgjørelsesutvalget, og er medlem av risikoutvalget.

Marchand er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Marchand er styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA, og styreleder i Norgesgruppen Finans Holding AS. Videre er hun styremedlem i Selvaag Bolig ASA, hvor hun medlem av godtgjørelsesutvalget. Hun er styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Scatec Solar ASA samt styreleder i Boligbygg Oslo KF. Hun er medlem i valgkomitéen til Entra Eiendom AS. Hun har også tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.

Marchand har tidligere vært administrerende direktør i Advokatfirmaet Haavind AS, Eksportfinans ASA, Statens pensjonskasse og Bates Group, samt konserndirektør i Den norske Bank med ansvar for person- og bedriftskunder i Norge.

Marchand har en betydelig ledererfaring innen finanssektoren, og har i tillegg god forsikringskompetanse gjennom sitt styreverv i Gjensidige Forsikring gjennom flere år.

Gisele Marchand er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Marchand er på valg til styret i 2020.

Marchand eier 1.481 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Per Arne Bjørge

Bjørge_Per_ArneStyremedlem
Per Arne Bjørge (1950) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2011. Bjørge har bachelor i økonomi og administrasjon og har revisoreksamen.

Han er styreleder og daglig leder i PAB Consulting AS og er styreleder i Borgund Invest AS, Havskjer AS og Havskår AS. Bjørge er styremedlem i Gjensidigestiftelsen, 3D Perception AS, Sørsida Utvikling AS og Tafjord Kraft AS. Bjørge har tidligere blant annet vært banksjef i Kreditkassen (Nordea), og praktisert som revisor.

Bjørge har betydelig erfaring innen finanssektoren, revisjonskompetanse og har i tillegg god forsikringskompetanse gjennom sitt styreverv i Gjensidige Forsikring gjennom flere år.

Per Arne Bjørge er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Bjørge er på valg til styret i 2020.

Bjørge eier 10.542 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Eivind Elnan

ElnanStyremedlem
Eivind Elnan (1974) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017. Elnan er utdannet sivilingeniør (Industriell Økonomi og Teknologiledelse) fra NTNU.

Han er styreleder i AX Innovasjon AS, Industrivegen 10 Verdal AS, FPS Holding AS og Braxi AS. Han er styremedlem i Gjensidigestiftelsen, Securo AS og Scuti AS.

Elnan har etablert og bygget opp flere teknologiselskaper, herunder Securo AS, og Hypoxic Technologies AS som i 2017 ble en del av det tyske konsernet Wagner Group GmbH, og hvor han nå er daglig leder.

Elnan har tidligere jobberfaring fra blant annet Securo AS, Innherred Vekst AS og Accenture

Elnan har betydelig erfaring som leder og fra gründervirksomhet og utvikling av teknologiselskaper.

Eivind Elnan er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.
Elnan er på valg til styret i 2020.

Elnan eier 2.200 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. mai 2017).

John Giverholt

John GiverholtStyremedlem
John Giverholt (1952) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2016. Han er utdannet siviløkonom fra University of Manchester, og har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole.

Giverholt er styreleder i Ortomedic AS og Lillevold og Partners AS. Han er styremedlem i Aars AS, A. Wilhelmsen AS, CEK Holding AS, Fredensborg AS, Scatec Solar ASA og GammelNok AS.

Han var tidligere administrerende direktør i Ferd AS. Tidligere har han vært finansdirektør i samme selskap, konserndirektør i DNB, og assisterende økonomidirektør i Norsk Hydro.

Giverholt har betydelig ledererfaring innen finanssektoren i tillegg til betydelig erfaring innen økonomi, samt kvalifikasjoner innen revisjon og regnskap.

John Giverholt er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Giverholt er på valg til styret i 2020.

Giverholt eier 3.500 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående. (Sist endret 10. februar 2017.)

Vibeke Krag

KragStyremedlem
Vibeke Krag (1962) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018. Krag er Cand.jur. fra Københavns Universitet, og har Board Leadership Masterclass fra Copen¬hagen Business School.

Hun er styremedlem i Nykredit A/S, NykreditRealkredit A/S, Forenet Kredit og Konkurrance¬rådet, oppnevnt av den danske regjering. I tillegg er hun medlem av nominasjons¬komiteen for Københavns Universitet.

Krag har i tillegg betydelig erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper innenfor forsikring, finans, energi og offentlige styrer og komitéer.

Krag har bred ledererfaring, juridisk kompetanse og betydelig kompetanse og erfaring innen forsikringsfaget.

Vibeke Krag er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Krag er på valg i 2020.

Krag eier 1 500 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående. (Sist endret 13. juli  2018.)

Anne Marie Nyhammer

Anne_Marie_NyhammerStyremedlem

Anne Marie Nyhammer (1964) har vært ansattrepresentant i Gjensidiges styre siden 2016. Hun er fagsjef i Gjensidige og tillitsvalgt.

Nyhammer har tidligere vært ansatt i DnB og i Norsk Hydro/Leirvik Sveis.

Nyhammer er på valg til styret i 2020.

Nyhammer eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Gunnar Mjåtvedt

Mjåtvedt_GunnarStyremedlem
Gunnar Mjåtvedt (1960) har vært ansatterepresentant i Gjensidiges styre siden 2007.

Mjåtvedt har realfagslinje på videregående skole, og er utdannet autorisert forsikringsrådgiver på liv og pensjon.

Mjåtvedt er konsernhovedtillitsvalgt i Gjensidige.

Han har tidligere vært salgs- og markedssjef, assurandør og seniorkonsulent, og har nærmere 30 års erfaring fra forsikringsbransjen.

Mjåtvedt er på valg til styret i 2020.

 

Mjåtvedt eier 2.208 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 25. oktober 2019).

Hilde Merete Nafstad

NafstadStyremedlem
Hilde Merete Nafstad (1963) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017.

Nafstad er utdannet Siviløkonom fra BI.
 
Hun har flere styreverv i Equinors internasjonale datterselskaper. I 2017 ble hun valgt inn som varamedlem til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

Nafstad arbeider som direktør for finans og kontroll i Equinor.

Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Equinor (tidligere Statoil), Norsk Hydro, Saga Petroleum og Olje- og energidepartementet.

Nafstad har bred erfaring fra olje og energisektoren, samtidig som hun har finansiell kompetanse og bred ledererfaring.

Hilde Merete Nafstad er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.
Nafstad er på valg til styret i 2020.

Nafstad eier 2 946  aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 16.juli 2018).

Terje Seljeseth

SeljesethStyremedlem
Terje Seljeseth (1960) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018.

Seljeseth er ADB-kandidat/IT fra Datahøgskolen i Oslo, og har Matematikk/informatikk fra UIO.

Seljeseth er styrets leder i GnT AS, og styremedlem i Headhunter, Adevinta ASA, TX Markets og Videocation.NO AS.

Han arbeider med analyse i Stiftelsen Tinius, og har tidligere vært konserndirektør for områdene Produkt & teknologi og for Rubrikk/markedsplasser i Schibsted. I tillegg har han vært administrerende direktør i FINN.no, og hatt forskjellige stillinger i Aftenposten AS og Telenor Media AS.

Seljeseth har en betydelig ledererfaring og kompetanse innen teknologi og digitalisering.
Terje Seljeseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier. 

Seljeseth er på valg i 2020.

Seljeseth eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Lotte Kronholm Sjøberg

SjogrenStyremedlem
Lotte Kronholm Sjøberg (1972) har vært ansattrepresentant i Gjensidiges styre siden 2015. Hun er formann for Forsikringsforbundet i Gjensidige Forsikring i Danmark.

Kronholm Sjøberg har utdannelse blant annet fra Copenhagen Business School og Mastergrad i Mediation og konfliktmægling fra det juridiske fakultet ved København Universitet.

Kronholm Sjøberg har tidligere hatt ulike stillinger i konsernet, blant annet som konsulent i eierskifteavdelingen i Nykredit Forsikring.

Kronholm Sjøberg er på valg til styret i 2021.

Kronholm Sjøberg eier 752 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 25. oktober 2019).