Virksomheten

Gjensidige er et nordisk skadeforsikringskonsern notert på Oslo Børs og med hovedkontor i Oslo. Vi sikrer liv, helse og verdier i Norge, Danmark, Sverige, Litauen, Latvia og Estland. I Norge tilbyr vi også pensjonsordninger, og bank- og spareløsninger for personkunder.

Forretningsområdene

Skadeforsikring har vært vår kjernevirksomhet i 200 år.  I Norge tilbyr vi også bank-, pensjon og spareprodukter, for å støtte opp under skadeforsikringsvirksomheten vår. Vi har seks forretningsområder:

 

Ansatte

Vi har virksomhet i i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Latvia og Litauen.  Per 31. desember 2017 var det 3.834 ansatte i konsernet.

 

Markedsandeler

Våre eiere

Gjensidige er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2017 hadde Gjensidige omtrent 33.000 aksjeeiere. De 20 største eierne representerte til sammen 85,1 prosent av aksjene i selskapet. 

Gjensidigestiftelsen er vår største eier med en eier­andel på 62,2 prosent. Gjensidigestiftelsen har vedtektsfestet et eierskap i Gjensidige på minimum 60 prosent og skal bidra til eiermessig stabilitet og forutsigbarhet.

Her vises de 20 største aksjeeiere som registrert i VPS og etter analyse av aksjeeierregisteret.

 Gjensidigestiftelsens rolle

I et gjensidig forsikringsselskap eies selskapet av kundene. Da Gjensidige ble omdannet til allmennaksjeselskap (ASA) i juni 2010 ble kundenes eierskap videreført gjennom Gjensidigestiftelsen. Kundene velger, og kan velges til, stiftelsens generalforsamling og styre.

Gjensidigestiftelsens formål er å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge.