Gjensidiges samfunnsundersøkelser

På denne siden finner du presentasjoner av Gjensidiges samfunnsundersøkelser. Tabeller med nedbrytning blant annet på fylker, aldersgrupper og kjønn er også tilgjengelig ved henvendelse. Ta kontakt med en pressekontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon eller kommentarer.