Varsling

Vi oppfordrer deg til å varsle oss hvis du har opplevd kritikkverdige forhold ved vår virksomhet. Eksempler på dette kan være at ansatte, samarbeidspartnere eller andre forbindelser av Gjensidige ikke følger lover, regler eller våre etiske retningslinjer. 

Alle varsler blir håndtert av erfarne medarbeidere som følger klare retningslinjer. Et varsel må inneholde konkrete opplysninger som gjør det mulig for oss å forfølge saken.

Anonymitet og fortrolighet
Alle henvendelser håndteres som fortrolig informasjon av dem som arbeider med slike saker.

Du kan varsle anonymt, men det er vanligvis enklere for oss å oppklare en sak dersom vi vet hvem som varsler.

Relatert innhold

Alle varsler blir håndtert av erfarne medarbeidere som følger klare retningslinjer. Et varsel må inneholde konkrete opplysninger som gjør det mulig for oss å forfølge saken.

Anonymitet og fortrolighet
Alle henvendelser håndteres som fortrolig informasjon av dem som arbeider med slike saker.

Du kan varsle anonymt, men det er vanligvis enklere for oss å oppklare en sak dersom vi vet hvem som varsler.

Varsling om uregelmessigheter, mulige sikkerhetshendelser, misligheter – herunder korrupsjon – og hvitvasking

Vi er takknemlige for alle type varslinger. Du kan velge om du vil varsle anonymt eller ved navn.

* Påkrevde felter

Kontaktinformasjon

Ditt forhold til Gjensidige
Type varsel
Listen her er ikke komplett, men vil kunne hjelpe noe på vei når det gjelder type varsel som ønskes gitt. Kryss av hvis noen av hovedgruppene passer.

Varsel

For at Varslingsordningen best skal kunne avdekke uønskede forhold, er det viktig med presise opplysninger og faktaopplysninger som f.eks. personer involvert og hvilken befatning med saken varsler har. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt etter gjeldende lover og regler.
Jeg samtykker til at dette varselet sendes til Gjensidiges varslingsmottak.