Hopp til innhold

Under 30 år og medlem i et YS-forbund?

Du som er under 30 år kan kjøpe forsikringer til svært lave medlemspriser.

YS Uførekapital med forskudd

Jo yngre og jo mer gjeld du har, desto viktigere. Forsikringen gir månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet og en engangsutbetaling dersom du blir varig arbeidsufør, slik at du for eksempel har mulighet til å beholde eller kjøpe en bolig.

Se flere YS-fordeler