15 kandidater fra valgkrets Gran, Lunner, Jevnaker

Her presenteres de som vil representere deg som kunde og eier i Varig Hadeland Forsikring dersom du bor på Hadeland (Gran, Lunner og Jevnaker kommune(r))

Du kan stemme på inntil 9 kandidater.  De 9 som får flest stemmer blir medlemmer av Generalforsamlingen og de øvrige blir varamedlemmer.

Kari Nilsine Ballangrud1947JarenLærer
 • Har organisasjonserfaring fra utdanningsforbundet, er korleder og kasserer i en forening.  Sitter i Generalforsamlingen.

Helge Brørby1956JevnakerAdvokat
Bente Sønsteby Klæstad1966GranSenior kommunikasjonsrådgiver
 • Har styreerfaring fra blant annet Sparebank1 Gran og Sparebank1 Ringerike Hadeland

Anne Tingelstad Wøien1965BrandbuFagsjef
 • Medlem av Riksrevisjonkollegiet, medlem av Partilovnemda og har diverse styreverv.

Knut Magnus Lund1968GranSenior kunderådgiverVarig Hadeland Forsikring
 • Styremedlem og kasserer i Brandbu Småbåtforening. Sitter i Generalforsamlingen.

Trygve Brandrud1946RoaBonde/pensjonist
 • Lederroller i Norsk Kjøttsamvirke, Egg og Fjørfesamvirke, Felleskjøpet, Diplom-is og Eikmaskin. Politiker.  Styreverv i allmenning.

Hilde Brit Roen Munkelien1947GrindvollPensjonert rektor, konsulent
 • Styreerfaring og utstrakt organisasjonserfaring.

  Møteleder i Generalforsamlingen og leder av tildelingskomiteen i Varigfondet.

Øyvind Otto Løvaas1968JevnakerDaglig leder, kokk Mortens Kro
 • Har hatt diverse styreverv. Medlem i generalforsamlingen.

Marthe Jorun Velo1981JevnakerSykepleier/gårdbruker
 • Har diverse verv.

Marit Moen Nordstoga1952RoaLærer
 • Har som organisasjonserfaring vært i styret for Lunner fotball og fylkesutvalget i utdanningsforbundet.

Berit Oline Sunnset1961RoaAut. regnskapsfører
 • Styreleder i Hadeland Regnskap AS.  Kasserer i Lunner FK.

Leif Oskarsson1956GruaX-Force Norge AS og Lillen Holding AS
 • Jobbet over flere år med treningsvirksomhet og helseforebyggende aktivitet samt driver eget selskap med hoveddel på eiendom og finans. Har hatt flere verv som leder og økonomiansvarlig i idrettsforeninger - fagforening og politisk parti.

Laila Prytz1966HarestuaForsikringsrådgiverVarig Hadeland Forsikring
 • Forsikringsrådgiver for næringsliv med bred kompetanse innenfor alle typer forsikring. Lang erfaring med arbeid ute hos kunder med både bevaring/salg og vurdering av kundens totale forsikringsbehov.

Gunnar Gisleberg1967JarenBedriftsleder/ingeniør
 • Bedriftsleder og styreleder

Ulf Oddvar Rogneby1963RoaRådgiver
 • Politiske verv