Ditt nærmiljø trenger din stemme

Har du skadeforsikringer i Gjensidige og er kunde i et av de 11 lokale forsikringsselskapene som samarbeider med Gjensidige Forsikring ASA, kan du også være med på å påvirke styringen av ditt lokale selskap.

Du er selv valgbar til og har stemmerett ved valg til generalforsamlingen i ett av de 11 Varig-selskapene* som nå gjennomfører kundevalg.

 

Du kan  stemme på én eller flere kandidater i ditt lokale  selskap.  Valget i 2019 skjer i perioden 18. februar til 3. mars. 

Relatert innhold

Du kan  stemme på én eller flere kandidater i ditt lokale  selskap.  Valget i 2019 skjer i perioden 18. februar til 3. mars. 

Vær med og bestem i ditt lokale forsikringsselskap

Er du kunde i et av de 8 selskapene som er listet opp nedenfor, kan du være med og bestemme hvem som skal møte på generalforsamlingen i ditt selskap.

Gi din stemme i årets kundevalg

Navneendring
De fleste av de gjensidige brannkassene i Norge har endret endrer navn til Varig. Årsaken til navneendringen er et ønske om å redusere forvekslingsfaren med Gjensidige Forsikring ASA, og i større grad synliggjøre hva de lokale og kundeeide selskapene brannkassene er og har vært.

 

Polaroid picture friends

Varig-selskapene er selvstendige forsikringsselskap med konsesjon for brann og naturforretning, og samarbeider tett med Gjensidige Forsikring. Selskapenes formidling av Gjensidiges produkter vil fortsatt skje med Gjensidiges merke, og navneendringen har dermed ingen konsekvens for forsikringskundene.