Påvirkning gjennom kundevalg

Som skadeforsikringskunde i Gjensidige har du stemmerett ved valget til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

 

Les om kandidatene

Relatert innhold

Kundevalg

Her logger du deg på for å gi din stemme ved valget til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen. For å stemme må du logge deg på ved å registrere ditt kundenummer (organisasjonsnummer eller fødselsnummer), samt ditt postnummer nedenfor.
Kundenummer (organisasjonsnummer eller fødsels- og personnummer):
Postnummer:
Det føres kontroll med at valget gjennomføres i henhold til gjeldende valgregler. Styret kan etter forslag fra valgkomiteen iverksette omvalg i en valgkrets.

For bedrifter som benytter stemmeretten ved kundevalget, forutsetter Gjensidige at stemmen avgis av daglig leder, en av de som er gitt tilgang til "Din bedrift" eller den bedriften særskilt bemyndiger til å avgi stemme på vegne av bedriften.