5 kandidater fra Aust-Agder

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Aust-Agder.

Knut Olav Austeid1955Tvedestrand kommune.SeniorrådgiverArbeidstakerorganisasjonen Delta.
  • For meg er det viktig at vi forvalter eierskapet i Gjensidige på en slik måte at vi kan videreføre økonomisk støtte til frivilligheten i Norge

Liv Åsne Austad Andersen1981Bygland kommune.Økonomi- og næringskonsulent iBygland kommune.
  • Lært mykje på eigarsida 4 siste år. Har fått større nettverk i regionen blant lag/foreninger. Gjer det lettare å sjå gode prosjekt. Er motivert for nye år.

Inger Mari Sørvig1962Arendal kommune.Enhetsleder spesialpedagogiske tjenesterArendal kommune.
  • Jeg er opptatt av å tilrettelegge for at alle mennesker skal få brukt sitt potensiale og delta i samfunnet i et samspill med frivillige og offentlige

Alf Thormod Altenborg1975Arendal kommune.SenioringeniørAgder Energi Nett.
  •  Samfunnsengasjert 6 barnspappa som tror på at et bedre samfunn er basert på å dele og bidra. Brenner for et bredt tilbud av fritidsaktiviter for unge.

Ingvild Hovden1978Bykle kommune.Salgs- og markedssjefBykle Vindu AS.
  • Utdanninga mi innan styrearbeid og erfaringa med mykje frivillig arbeid er noko det hadde vore moro å få nytte i den spennande jobben for stiftelsen.

Ikke på valg i år

Her kan du se hvilke kandidater som ikke er på valg i år.

Cathrine Berge1969Arendal.HovedtillitsvalgtArendal Kommune.
Erik Fløystad1954Arendal.Bonde.