4 kandidater fra Buskerud

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Buskerud.

 

Ingrid Sand Ekeberg1973Drammen kommune.Sosialfaglig koordinator Prosjekt DrammensgårdenDrammen kommune.
  • Sosionom og bondekone med allsidig bakgrunn. Sittet en periode som kundevalgt, lært mye og ønsker og bruke den erfaringen videre.

Nina Merethe Hafnor1971Gol kommune.LærerHallingdal Folkehøgskule.
  • Jeg ønsker å bidra til at ildsjeler i lokalsamfunnet kan skape en bedre hverdag for menneskene rundt seg.

Vemund Trøseng Skatvedt1995Sigdal kommune.Assisterende butikksjefSpar Prestfoss.
  • Jeg er veldig opptatt av lik fordeling fra små til store kommuner. Det er viktig at småkommunene også har en stemme utad.

Karianne Øyo1982Geilo, Hol kommune.Administrativ stillingBrødrene Øyo AS.
  • Jeg er pliktoppfyllende og tar tak i de arbeidsoppgavene jeg får. Mener jeg selv er objektiv, rasjonell og har stor rettferdighetssans.

Ikke på valg i år

Her kan du se hvilke kandidater som ikke er på valg i år

 

Jon Erik Lund1957Kongsberg.Daglig leder NOR Kvalitet og Kompetanse AS. Spesialrådgiver lederutvikling, ledelsessystemer og risikostyring.
Sigrid Hellum1963Lier.Bonde og anestesisykepleierDrammen sykehus.