5 kandidater fra Møre og Romsdal

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Møre og Romsdal.

Alfred Øverland1969Molde.SpesialrådgiverInnovasjon Norge.
  • Har lang erfaring med verv innenfor frivillighet både idrett, organisasjoner og velforeninger. God dømmekraft og rettferdighetssans.

Åsne Helene Folstad1966Sykkylven kommune.Daglig lederSykkylven Næringsutvikling.
  • Jeg er opptatt av aktivt friluftsliv for alle, og at tilrettelegging skal gjøre det mulig. Både barn, unge, eldre og de med funksjonsnedsettelse.

Øyvind Hunnes1971Sykkylven kommune.Daglig lederHandelsservice AS.
  • Har god innsikt gjennom i finansieringen av ulike prosjekt etter fleire år som styreleder Ålesund-Sunnmøre turistforening.

Berit Løvoll Strand1968Vanylven kommuneButikkmedarbeiderCoop Orkla Møre
  • Ønsker å fortsette det utrulig spennende og givende arbeidet som kundevalgt i gaveutvalget. Legger vekt på mangfold i utvelgelsen av prosjekt.

Ketil Jarl Halse1947Ørsta kommune.Pensjonist. Tidl. dekan og rektor ved DH Volda/HVO.
  • Sikre forsiktig og langsiktig forvaltning av stiftelsens verdiar. Sikre distriktsrepresentasjon i vedtaksorgan. Støtte både små og store prosjekt, lokalt og nasjonalt.

Ikke på valg i år

Her kan du se hvilke kandidater som ikke er på valg i år.

 

Berit Lyngstad1972Ulstein.PersonalsjefVolda kommune.
Haldor Lillebø1957Haram.Fagarbeidar teknisk driftÅlesund kommune.