4 kandidater fra Nord-Trøndelag

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Nord-Trøndelag. 

 

Dina von Heimburg1983Levanger kommune.FolkehelsekoordinatorLevanger kommune.
  • Jeg brenner for barn og unges helse, livskvalitet og levekår i sterke generasjonsfelleskaper. Har lang erfaring fra folkehelse og tilskuddsarbeid.

Iwar Arnstad1961Skatval, Stjørdal kommune.SeniorrådgiverDomstoladministrasjonen.
  • Jeg jobber for at Gjensidigestiftelsen står på for frivilligheten i hele landet og forvalter sitt eierskap vel.

Kirsti Brandsegg Arntsen1981Steinkjer kommune.Daglig lederSteinkjer Næringsforum.
  • Gjensidigestiftelsen engasjerer meg stort! Jeg har god kjennskap til lokale organisasjoner og frivilligheten, og ønsker å bidra med mitt engasjement.

Eva Westum Kveli1962Lierne kommune.Folkehelsekoordinator og hjemmetrener iLierne kommune.
  • Gjennom min jobb som folkehelsekoordinator ser jeg hvor viktig frivillighetens arbeid er. Viktig med varierte tilbud. Er rennleder i Flyktningerennet.

Ikke på valg i år

Her kan du se hvilke kandidater som ikke er på valg i år. 

 

Eivind Elnan1974Steinkjer kommune.Daglig lederHypoxic Technologies AS.
Randi Dille1962Namsos kommune.Daglig lederNamsos Industribyggeselskap AS.