7 kandidater fra Troms, Finnmark og Svalbard

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Troms, Finnmark og Svalbard.

 

Hanne-Therese Ridderseth1977TromsøLeder forvaltning av elektronisk pasientjournalUniversitetssykehuset Nord Norge
  • Jeg er samfunnsengasjert og har hatt dette vervet i ti år. Jeg ønsker fortsatt å bidra til et tryggere og mer aktivt Nord Norge!

     

Arvid Jensen1952HammerfestPartner/eierBedriftskompetanse AS
  • Har omfattende erfaring fra samfunns- og næringsutvikling ,org og ledelse. Kjenner Nord-Norge svært godt og er engasjert i utvikling innen ulike sektorer i  landsdelen.

Andreas Østenrød1972TromsøAdm. direktørTromsprodukt AS
  • Opptatt av å bidra/ utgjøre en forskjell. Leder idag et selskap som jobber med inkludering og integrering i arbeidslivet. Bred næringslivserfaring.

Arne Hammari1951AltaPensjonist
  • Stort samfunnsengasjement og bredt nettverk. Er klar til å påta meg ansvar som det å representere eiere/kunder av Gjensidige. Har vært tillitsvalgt i stiftelsen i 4 år.

Lillian Mathisen Sund1967HarstadForretningsutviklerSund Raad AS
  • Jeg har stor samfunnsmessig interesse og vært aktiv deltakende både innen idrett og kultur i Nord-Norge. I Gjensidigestiftelsen vil jeg delta med engasjement og profesjonalitet

Terje Ansgar Eriksen1964Nordreisa Daglig leder Nordtro AS
  • Jeg har et bredt og godt engasjement i bransjen og næringslivet. Er flyktningguide i Røde Kors og har internasjonal erfaring. Hjertesaker er viktige!

Morten Wirkola1967TromsøProsjektlederMWA AS
  • Jeg er en engasjert person med lang erfaring i Gjensidige. Med god EQ og analytiske evner kan jeg være med på å utvikle Gjensidigestiftelsen.