4 kandidater fra Nordland

Her kan du lese om hvilke kandidater som er på valg til å representere kundene fra valgkretsen Nordland.

 

Hilde Cathrine Bentzen1982Dønna kommune.Lærer ved Løkta Oppvekstsenter Dønna kommune.
  • Jeg ønsker et samfunn der alle opplever tilhørighet. Jeg jobber til daglig med barn og unge, og ser nytten av et trygt, aktivt og sunt samfunn.

Trond Stubberud1953Bodø kommune.Pensjonist. Tidligere banksjef og bedriftsrådgiver.
  • 20 års lokal kooperativ kompetanse fra Coop med tiltro til samvirkeverdier og egenart. Fra 2016 i Gjensidigestiftelsen. Godt kjent i hele Nordland.

Ole Løberg1955Bodø kommune.Pensjonist.
  • Å være med i GS styrende organer har vært svært lærerikt og givende. Det har økt mitt engasjement overfor mine medmenneskers ve og vel.

Johan Petter Røssvoll1946Skonseng, Rana kommune.Pensjonist og lokalpolitiker.
  • Kjenner organisasjonen godt og har en stor kontaktflate mot næringsliv og lag og foreninger innen frivillig sektor

Ikke på valg i år

Her kan du se hvilke kandidater som ikke er på valg i år.

 

Odd-Magne Steffenen1953Svolvær i Vågan kommune.Pensjonist.
Elisabeth Hokland1964Melbu i Hadsel kommune.Økonomisjef Hadsel bygg og vedlikehold AS.